Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – polska ustawa uchwalona przez Sejm PRL, regulująca kwestie prawne związane z postępowaniem w sprawach nieletnich. Do tego czasu obowiązywał rozdział XI (art. 69 - 78) Kodeksu karnego z 1932 r..

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
Skrót nazwy u. p. n.
Data wydania 26 października 1982
Miejsce publikacji  PRL, Dz.U. z 1982 r. nr 35, poz. 228
Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 969
Data wejścia w życie 12 maja 1983
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo karne
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2017 r. poz. 773
Wejście w życie ostatniej zmiany 13 lipca 2017
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ustawa określa:

  • kompetencje sądu rodzinnego w postępowaniu w sprawach nieletnich
  • środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich
  • ogólny tryb postępowania w sprawach nieletnich
  • tryb postępowania wykonawczego i odwoławczego
  • zasady stosowania środków poprawczych, użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym, w schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym i udzielania nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych
  • sposób zatrudnienia nieletniego w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich.

NowelizacjeEdytuj

Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2017 roku[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 773)

Linki zewnętrzneEdytuj