Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – polska ustawa uchwalona przez Sejm PRL, regulująca kwestie prawne związane z postępowaniem w sprawach nieletnich, obowiązująca w latach 1983–2022. Do tego czasu obowiązywał rozdział XI (art. 69 - 78) Kodeksu karnego z 1932 r.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
Skrót nazwy

u. p. n.

Państwo

 Polska

Data wydania

26 października 1982

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1982 r. nr 35, poz. 228

Tekst jednolity

Dz.U. z 2018 r. poz. 969

Data wejścia w życie

12 maja 1983

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo karne

Status

uchylony

Utrata mocy obowiązującej z dniem

1 września 2022

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2022 r. poz. 1700

Wejście w życie ostatniej zmiany

13 sierpnia 2022

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Zakres regulacji edytuj

Ustawa określała:

  • kompetencje sądu rodzinnego w postępowaniu w sprawach nieletnich
  • środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich
  • ogólny tryb postępowania w sprawach nieletnich
  • tryb postępowania wykonawczego i odwoławczego
  • zasady stosowania środków poprawczych, użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym, w schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym i udzielania nagród i stosowanie środków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych
  • sposób zatrudnienia nieletniego w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich.

Nowelizacje edytuj

Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2022 roku[1].

Uchylenie ustawy edytuj

1 września 2022 roku ustawę zastąpiła ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich[1]. Przepis uchylający ustawę z 1982 r. został zawarty w art. 416 ustawy z 9 czerwca 2022 r.[1]

Przypisy edytuj

  1. a b c Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700)

Linki zewnętrzne edytuj

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982 r. nr 35, poz. 228) (uchylona)
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969) (uchylone)