Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – polska ustawa uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestię przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Data wydania 29 lipca 2005
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493
Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 218
Data wejścia w życie 21 listopada 2005
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo karne
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2019 r. poz. 730
Wejście w życie ostatniej zmiany 4 maja 2019
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Określa ona:

  • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie
  • zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dotyczy ona pracowników socjalnych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (funkcjonariuszy Policji, sądu opiekuńczego i prokuratury).

NowelizacjeEdytuj

Ustawę znowelizowano kilkukrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2019 roku[1].

Nowelizacja tej ustawy z 10 czerwca 2010 roku wprowadziła zmiany w strukturze organizacyjnej i zadaniach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie[2]. Kontrolę nad realizacją tego programu sprawuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto nowelizacja ta zakazała stosowania kar cielesnych w wychowaniu w rodzinie.

Kontrowersje wokół nowelizacji z 2010 rokuEdytuj

Nowelizacja ta wywołała protesty społeczne ze strony organizacji rodzicielskich oraz Kościoła katolickiego. Przeciwnicy jej przyjęcia uważali, że wprowadza nadmierną ingerencję państwa w życie obywateli poprzez umożliwienie pracownikowi socjalnemu odbierania rodzicom dzieci bez wydania orzeczenia sądu rodzinnego oraz utworzenie kolejnych instytucji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które będą zbierać dane dotyczące tego zjawiska. Zwracano uwagę na nieostrość pojęcia „przemoc w rodzinie”. Zdaniem osób sprzeciwiających się uchwaleniu tego aktu prawnego zmiany te mogą przyczynić się do nadużyć ze strony państwa. Podnoszono również, że wprowadzenie zakazu stosowania kar cielesnych przez opiekunów dzieci stoi w sprzeczności z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).
  2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 125, poz. 842)
  3. Komorowski podpisał ustawę zakazującą bicia dzieci – Wiadomości – WP.PL

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 4 maja 2019. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.