Otwórz menu główne

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (nazwa potoczna: ustawa medialna) – polska ustawa regulująca działalność radiową i telewizyjną. Ustawa zawiera także regulacje prawne dotyczące audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
Nazwa potoczna ustawa o radiofonii i telewizji, ustawa medialna
Skrót nazwy urt
Data wydania 29 grudnia 1992
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 1993 r. nr 7, poz. 34
Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 361
Data wejścia w życie 1 marca 1993
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo medialne
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2018 r. poz. 1717
Wejście w życie ostatniej zmiany 1 stycznia 2019
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Spis treści

Przedmiot regulacjiEdytuj

Ustawa określa:

 • zadania radiofonii i telewizji
 • zasady działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, powoływania oraz odwoływania jej członków i jej kompetencje
 • zasady emisji programów radiowych i telewizyjnych oraz reklam
 • zadania i organizację publicznej radiofonii oraz telewizji
 • zasady koncesjonowania działalności radiowej i telewizyjnej
 • zasady rozpowszechniania i rozprowadzania programów
 • zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych na odległość
 • sankcje za naruszenie przepisów ustawy.

KontrowersjeEdytuj

Zmiany i projekty zmian w tej ustawie były wielokrotnie przyczyną skandali i ostrych sporów politycznych. Największe kontrowersje budziły następujące próby nowelizacji:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. duża nowelizacja ustawy medialnej) – projekt stworzony przez KRRiT pod przewodnictwem Danuty Waniek, skierowany do Sejmu przez rząd Leszka Millera. Zakładał wprowadzenie tzw. zapisów dekoncentracyjnych, czyli zakazu tworzenia koncernów będących jednocześnie wydawcami prasy i nadawcami radia lub telewizji. Niejasności i kontrowersje wokół tej ustawy (m.in. sprawa zniknięcia z projektu słów "lub czasopisma") doprowadziły do powstania komisji śledczej w sprawie afery Rywina i ostatecznie do upadku projektu w Sejmie[potrzebny przypis].
 2. Ustawa o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji przygotowana przez rząd Kazimierza Marcinkiewicza, uchwalona 16 grudnia 2005 r. (Odwołanie dotychczasowej 9-osobowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i powołanie w jej miejsce rady 5-osobowej)[1]. Duża część zapisów tej ustawy zakwestionowana została przez Trybunał Konstytucyjny[2].
 3. Projekt ustawy opracowany przez PiS o przekształceniu mediów publicznych w media narodowe[3][4][5][6][7].

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj