Otwórz menu główne

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z systemem oświaty. Od 1 września 2017 roku cześć tej materii prawnej zawartej wcześniej w tej ustawie normuje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe[1] oraz od 1 stycznia 2018 roku m.in. w kwestii finansowania szkół normuje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[2].

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Data wydania 7 września 1991
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 1991 r. nr 95, poz. 425
Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1457
Data wejścia w życie 25 października 1991
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo oświatowe
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2018 r. poz. 1669
Wejście w życie ostatniej zmiany 1 października 2018
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Spis treści

Zakres regulacjiEdytuj

Obecny zakres regulacjiEdytuj

Od 1 stycznia 2018 r. ustawa ta reguluje:

  • system egzaminów zewnętrznych,
  • pomoc materialną dla uczniów (częściowo, obok ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[2]),
  • zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych.

Od 1 września 2017 r. do 1 stycznia 2018 r.Edytuj

Od 1 września 2017 r. do 1 stycznia 2018 r. ustawa ta regulowała:

  • system egzaminów zewnętrznych,
  • pomoc materialną dla uczniów (część regulacji obowiązywała do 1 stycznia 2018 roku, po tej dacie niektóre kwestie reguluje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[2]),
  • zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych
  • zasady finansowania szkół i placówek publicznych (regulacje obowiązywały do 1 stycznia 2018 roku, po tej dacie kwestie reguluje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[2]).

Zakres regulacji przed 1 września 2017 r.Edytuj

Do 31 sierpnia 2017 r. włącznie ustawa ta określała:

Ustawa do 25 stycznia 2017 r. włącznie określała zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół. Po upływie tego dnia zasady te określa ustawa Prawo oświatowe[1].

Nowelizacje i wyroki TKEdytuj

Ustawę tę znowelizowano ponad 109 razy w ciągu 27 lat. Ostatnia zmiana, która weszła w życie, została opublikowana 30 sierpnia 2018[3].

Ustawa też była sześciokrotnie uznawana przez Trybunał Konstytucyjny częściowo za niezgodną z Konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. sygn. akt K 35/12 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1191), uchylający niektóre przepisy ustawy dotyczące klasyfikowania i oceniania wykonała ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 357). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt K 38/12 (Dz.U. z 2013 r. poz. 87), odnoszący się do rekrutacji do przedszkoli i szkół wykonała ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7).

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. a b Art. 15 pkt 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)
  2. a b c d Ustawa z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
  3. Akty zmieniające (pol.). W: Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 [on-line]. Internetowy System Aktów Prawnych. [dostęp 2017-12-16].