Ustawa o systemie oświaty

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z systemem oświaty. Od 1 września 2017 roku większą część tej materii prawnej zawartej wcześniej w tej ustawie normuje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe[1] oraz od 1 stycznia 2018 roku m.in. w kwestii finansowania szkół normuje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[2].

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Państwo

 Polska

Data wydania

7 września 1991

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1991 r. nr 95, poz. 425

Tekst jednolity

Dz.U. z 2022 r. poz. 2230

Data wejścia w życie

25 października 1991

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo oświatowe

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2022 r. poz. 1700

Wejście w życie ostatniej zmiany

1 września 2022

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Zakres regulacjiEdytuj

Obecny zakres regulacjiEdytuj

Od 1 stycznia 2018 r. ustawa ta reguluje:

 • system egzaminów zewnętrznych,
 • pomoc materialną dla uczniów (częściowo, obok ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[2]),
 • zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych.

Od 1 września 2017 r. do 1 stycznia 2018 r.Edytuj

Od 1 września 2017 r. do 1 stycznia 2018 r. ustawa ta regulowała:

 • system egzaminów zewnętrznych,
 • pomoc materialną dla uczniów (część regulacji obowiązywała do 1 stycznia 2018 roku, po tej dacie niektóre kwestie reguluje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[2]),
 • zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych
 • zasady finansowania szkół i placówek publicznych (regulacje obowiązywały do 1 stycznia 2018 roku, po tej dacie kwestie reguluje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[2]).

Zakres regulacji przed 1 września 2017 r.Edytuj

Do 31 sierpnia 2017 r. włącznie ustawa ta określała:

Ustawa do 25 stycznia 2017 r. włącznie określała zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół. Po upływie tego dnia zasady te określa ustawa Prawo oświatowe[1].

Nowelizacje i wyroki TKEdytuj

Ustawę tę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2022 roku[3]. Jak dotąd zostało wydanych 10 tekstów jednolitych (w 1996, 2004, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022).

Ustawa też była sześciokrotnie uznawana przez Trybunał Konstytucyjny częściowo za niezgodną z Konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. sygn. akt K 35/12 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1191), uchylający niektóre przepisy ustawy dotyczące klasyfikowania i oceniania wykonała ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 357). Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt K 38/12 (Dz.U. z 2013 r. poz. 87), odnoszący się do rekrutacji do przedszkoli i szkół wykonała ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7). 1 stycznia 1999 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty[4], która wprowadzała reformę systemu oświaty z 1999 roku zmieniającą wtedy strukturę systemu szkolnictwa z dwustopniowego w trzystopniowy[5]. 1 września 2017 r. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe wprowadzającą reformę systemu oświaty z 2017 roku i uchyliła większość przepisów ustawy o systemie oświaty z wyjątkiem tych dotyczących systemu egzaminów zewnętrznych, pomocy materialnej dla uczniów, zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych i zasad finansowania szkół i placówek publicznych[1], natomiast ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych uchyliła przepisy ustawy o systemie oświaty dotyczące zasad finansowania szkół i placówek publicznych i część regulacji dotyczących pomocy materialnej dla uczniów[2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Art. 15 pkt 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)
 2. a b c d e Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082)
 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700).
 4. Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1998 r. nr 117, poz. 759)
 5. Grzegorz Osiecki: Czy reformy rządu Jerzego Buzka wyhamowały rozwój Polski?. Forsal.pl, 2012.

Linki zewnętrzneEdytuj