Ustrój polityczny Gibraltaru

Gibraltar jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii. W Gibraltarze obowiązuje konstytucja z 1969 roku. Głową państwa jest królowa brytyjska Elżbieta II reprezentowana przez gubernatora (mającego również tytuł dowódcy garnizonu twierdzy Gibraltar).

Gibraltar
Godło Gibraltaru
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Gibraltaru

Wikiprojekt Polityka

Zadania gubernatora:

  • prowadzenie polityki zagranicznej
  • prowadzenie polityki obronnej
  • zapewnienie bezpieczeństwa kraju

Gubernatorowi pomocą służy Rada Gibraltaru, składającą się z 5 członków rządu i 4 wysokich urzędników. Sprawy wewnętrzne oraz władza ustawodawcza należą do Izby Zgromadzenia. Przewodniczącego mianuje Gubernator, 15 członków rady jest wybieranych przez naród w wyborach bezpośrednich, a 2 jest z urzędu.

Rząd (Rada Ministrów) jest władzą wykonawczą. Jej szefem jest premier. Członkowie rządu są mianowani przez Gubernatora spośród partii mającej większość w Izbie Zgromadzenia.