Ustrój polityczny Macedonii Północnej

Ustrój polityczny Macedonii Północnej opiera się na zasadzie demokratycznej republiki, w której premier jest szefem rządu, a w parlamencie zasiadają przedstawiciele różnych partii politycznych. Władza wykonawcza pozostaje w gestii rządu, władza ustawodawcza jest domeną parlamentu i rządu, w władzę sądowniczą sprawują sądy, które są niezależne od egzekutywy i legislatywy.

Macedonia Północna
Godło Macedonii Północnej
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Macedonii Północnej

Wikiprojekt Polityka

Władza wykonawczaEdytuj

Prezydent republikiEdytuj

Rola prezydenta jest w większości ceremonialna. Rzeczywiste uprawnienia pozostają w gestii szefa rządu. Prezydent Macedonii Północnej jest wodzem naczelnym sił zbrojnych i przewodzi obradom państwowej Rady Bezpieczeństwa. Wybierany jest on na kadencję 5-letnią. Jedna osoba może sprawować ten urząd tylko dwukrotnie. Obecnym prezydentem Macedonii Północnej jest Stewo Pendarowski. Został on wybrany na to stanowisko w maju 2019 roku.

RządEdytuj

Prezydent jest zobligowany do powierzania misji tworzenia rządu osobie, która została wybrana na stanowisko premiera przez partie mające większość w parlamencie. Kandydat na szefa gabinetu musi uzyskać w drodze głosowania wotum zaufania od izby.

Obecny rząd jest popierany przez koalicję następujących ugrupowań: WMRO-DPMNE, Demokratyczna Partia Albańczyków, Liberalna Partia Macedonii, Nowa Partia Socjaldemokratyczna, Socjalistyczna Partia Macedonii i Partia dla Ruchu Tureckiego w Macedonii.

Władza ustawodawczaEdytuj

Macedoński parlament – Zgromadzenie (mac. Sobranie) składa się ze 120-123 deputowanych wybieranych na czteroletnią kadencję - w zależności od tego, ilu deputowanych wybierze macedońska diaspora (od 0 do 3). Zgromadzenie wybrane w grudniu 2017 roku składa się ze 120 deputowanych, czyli macedońska diaspora nie wybrała ani jednego deputowanego.

Władza sądowniczaEdytuj

Władza sądownicza jest sprawowana przez sądy. Na szczycie całego systemu sądowniczego znajduje się Sąd Najwyższy, Sąd Konstytucyjny i Republikańska Rada Sądownicza. Ta ostatnia zajmuje się powoływaniem sędziów na ich stanowiska.

Podział administracyjnyEdytuj

Wraz z przyjęciem nowego prawa i po wyborach w 2005 roku, kraj podzielony jest na 78 okręgów (mac. opštini, l.poj. opština). Stolica państwa, Skopje, jest grupą dziesięciu okręgów, traktowanych wspólnie jako „Miasto Skopje”. Okręgi w Republice Macedonii Północnej są również jednostkami samorządowymi. Sąsiadujące ze sobą jednostki mogą się łączyć w stowarzyszenia mające na celu polepszanie współpracy pomiędzy nimi.