Ustrój polityczny Rumunii

Ustrój polityczny Rumunii to demokracja parlamentarno-gabinetowa, z trójpodziałem władzy. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu – Izby Deputowanych (izba niższa) oraz Senatu. Władzę wykonawczą sprawują rząd oraz prezydent, a sądowniczą sądy i trybunały.

Rumunia
Godło Rumunii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Rumunii

Wikiprojekt Polityka

Konstytucja Rumunii uchwalona została 21 listopada 1991 r.

Parlament edytuj

 • Obie izby wybierane są na 4 lata w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych. Wybory muszą być rozpisane w ciągu 3 miesięcy przed końcem kadencji.
 • Obie izby spotykają się na wspólnych sesjach w przypadku:
  • orędzia prezydenta
  • głosowania w sprawie budżetu
  • przy ogłoszeniu całkowitej lub częściowej mobilizacji
  • przy ogłoszeniu stanu wojennego.

Prezydent edytuj

Osobny artykuł: Prezydenci Rumunii.
 • Wybierany w wyborach powszechnych.
 • Kadencja wynosi 5 lat (do 2004 – 4 lata).
 • Powołuje premiera.
 • Przewodniczy Najwyższej Radzie Obrony Narodowej.
 • Obecnym prezydentem jest Klaus Iohannis.

Rząd edytuj

 • Prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rumunii.
 • Premier przewodniczy rządowi.
 • Obecnym premierem jest Nicolae Ciucă.

Władza sądownicza edytuj

Partie polityczne edytuj

Linki zewnętrzne edytuj