Uszkodzenia mechaniczne drewna

Uszkodzenia mechaniczne – grupa wad drewna polegająca na naruszeniu tkanek na ogół drzew rosnących lub krótko po ich ścięciu – drewna i jego składowaniu.

Uszkodzenie mechaniczne typu ciała obcego w pniu drzewa.

Uszkodzenia można podzielić według ich pochodzenia na: