VIII grupa poboczna

VIII grupa poboczna (grupa VIIIB) – dawne określenie pierwiastków 8, 9 i 10 grupy układu okresowego. Ich wartościowość dochodzi niekiedy do 8, a przy tym często są nieaktywne. Stąd pochodzi nazwa sugerująca, że są odpowiednikami gazów szlachetnych (VIII grupa główna).

Tradycyjnie 9 naturalnych pierwiastków grupy VIIIB dzieli się na triadę żelazowców i platynowce – triadę platynowców lekkich i triadę platynowców ciężkich.

grupa 8 (żelazowce) grupa 9 (kobaltowce) grupa 10 (niklowce)
triada żelaza żelazo kobalt nikiel
platynowce lekkie ruten rod pallad
platynowce ciężkie osm iryd platyna
has meitner darmsztadt