VIII wojna austriacko-turecka

VIII wojna austriacko-tureckawojna toczona w latach 1787–1791.

Wojna austriacko-turecka 1787–1791
Wojny austriacko-tureckie
ilustracja
Czas

1787–1791

Terytorium

Bałkany, Wołoszczyzna, Mołdawia

Wynik

zawarcie separatystycznego pokoju

Strony konfliktu
Imperium Osmańskie Austria
Dowódcy
Abdülhamid I
Selim III
Koca Yusuf Pasza
Cenaze Hasan Pasza
Cezayirli Gazi Hasan Pasza
Józef II
Leopold II
Ernest Laudon
Siły
nieznane nieznane
Straty
nieznane nieznane
brak współrzędnych

Rozpoczęta przez Turków wtargnięciem na Węgry. Austria toczyła tę wojnę wspólnie z Rosją (por. Wojna rosyjsko-turecka 1787-1792), planując rozbiór Imperium Osmańskiego. Wojnę wypowiedziano Turcji 9 lutego 1788.

Początkowo wojska austriackie spotkały niepowodzenia (m.in. w bitwie pod Karánsebes), ale wyzyskując sukcesy Rosjan, 8 października 1789 cesarski feldmarszałek Gideon Ernst von Laudon po krótkim oblężeniu zdołał zdobyć Belgrad. Dwór wiedeński szybko jednak zdecydował się wycofać z wojny, zawierając z Turcją odrębny pokój w Swisztowie 4 sierpnia 1791, na mocy którego zrezygnowano z uzyskanych już zdobyczy terytorialnych.

Był to ostatni konflikt zbrojny między Habsburgami i Osmanami.

Bibliografia edytuj