VI kadencja Sejmu Krajowego Galicji

VI kadencja Sejmu Krajowego Galicji – szósta kadencja Sejmu Krajowego Galicji, odbywająca się w latach 1889-1895 we Lwowie.

Sesje SejmuEdytuj

I sesjaEdytuj

Pierwsza sesja odbyła się w dniach 10 października – 26 listopada 1889. Marszałkiem krajowym był Jan Tarnowski, zastępcą Sylwestr Sembratowycz, namiestnikiem Kazimierz Badeni, komisarzem rządowym Bronisław Łoziński.

W czasie sesji powołano 14 komisji (zwanych wydziałami), odbyto 28 posiedzeń.

II sesjaEdytuj

Druga sesja odbyła się w dniach 12 września – 23 października 1884. Marszałkiem krajowym był Eustachy Sanguszko, zastępcą Sylwester Sembratowycz, namiestnikiem Kazimierz Badeni, komisarzem rządowym Włodzimierz Łoś.

W czasie sesji powołano 14 komisji, odbyto 29 posiedzeń.

III sesjaEdytuj

Trzecia sesja odbyła się w dniach 3 marca – 9 kwietnia 1892. Marszałkiem krajowym był Eustachy Sanguszko, zastępcą Sylwester Sembratowycz, namiestnikiem Kazimierz Badeni, komisarzem rządowym Włodzimierz Łoś.

W czasie sesji powołano 13 komisji, odbyto 25 posiedzeń.

IV sesjaEdytuj

Czwarta sesja odbyła się w dniach 9 listopada – 28 listopada 1892 i 24 kwietnia – 20 maja 1893. Marszałkiem krajowym był Eustachy Sanguszko, zastępcą Sylwester Sembratowycz, namiestnikiem Kazimierz Badeni, komisarzem rządowym Włodzimierz Łoś.

W czasie sesji powołano 14 komisji, odbyto 25 posiedzeń.

V sesjaEdytuj

Piąta sesja odbyła się w dniach 10 stycznia – 17 lutego 1894. Marszałkiem krajowym był Eustachy Sanguszko, zastępcą Sylwester Sembratowycz, namiestnikiem Kazimierz Badeni, komisarzem rządowym Włodzimierz Łoś.

W czasie sesji powołano 13 komisji, odbyto 21 posiedzeń.

Skład SejmuEdytuj

WiryliściEdytuj

Rektorzy Uniwersytetu Lwowskiego (obsadzali miejsca, jeżeli w czasie ich rocznej kadencji wypadała sesja Sejmu):

Rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego (obsadzali miejsca, jeżeli w czasie ich rocznej kadencji wypadała sesja Sejmu):

Posłowie obieralniEdytuj

I kuriaEdytuj

II kuriaEdytuj

III kuriaEdytuj

IV kuriaEdytuj

Wybory według numerów okręgów wyborczych. W IV kurii wybory odbyły się w inaczej określonych okręgach wyborczych, którymi według ustawy z 17 grudnia 1884 stały się powiaty.

 1. Okręg Lwów – Teofil Merunowicz
 2. Okręg Gródek – Włodzimierz Niezabitowski
 3. Okręg Brzeżany – Roman Potocki (na jego miejsce 2 lipca 1889 obrano Henryka Szeliskiego)
 4. Okręg Bóbrka – Dionizy Kułaczkowski
 5. Okręg Rohatyn – Mikołaj Torosiewicz
 6. Okręg Podhajce – Damian Sawczak
 7. Okręg Zaleszczyki – Antoni Chamiec
 8. Okręg Borszczów – Mieczysław Dunin-Borkowski
 9. Okręg Czortków – Mikołaj Wolański
 10. Okręg Husiatyn – Kornel Horodyski
 11. Okręg Kołomyja – Teofil Okunewski
 12. Okręg Horodenka – Michał Lenartowicz
 13. Okręg Kosów – Filip Zaleski
 14. Okręg Śniatyń – Kyryło Hamorak
 15. Okręg Przemyśl – Adam Stanisław Sapieha
 16. Okręg Jarosław – Stefan Zamoyski
 17. Okręg Jaworów – Jan Kanty Szeptycki
 18. Okręg Mościska – Stanisław Stadnicki
 19. Okręg Sambor – Teofil Bereżnyćkyj, po 1892 Karol Barański, na miejsce którego 6 listopada 1894 obrano Kazimierza Bielańskiego)
 20. Okręg Turka – Kost Teliszewśkyj
 21. Okręg Drohobycz – Ksenofont Ochrymowycz
 22. Okręg Rudki – Albin Rayski
 23. Okręg Stary Sambor – Stanisław Tarnowski, po 1892 Ludwik Wodzicki
 24. Okręg Sanok – Zenon Słonecki
 25. Okręg Lisko – Józef Wiktor
 26. Okręg Dobromil – Paweł Tyszkowski
 27. Okręg Brzozów – Konstanty Bobczyński (zmarł na przełomie 1892/93, na jego miejsce 19 kwietnia 1893 obrano Zdzisława Skrzyńskiego)
 28. Okręg Stanisławów – Josyf Huryk
 29. Okręg Bohorodczany – Ołeksa Barabasz
 30. Okręg Buczacz – Władysław Wolański (zmarł 22.I.1891[2], na jego miejsce wybrano Władysława Wiktora Czaykowskiego)
 31. Okręg Nadwórna – ks. Kornyło Mandyczowśkyj
 32. Okręg Tłumacz – ks. Franciszek Sawa
 33. Okręg Stryj – Mykoła Antonewycz
 34. Okręg Dolina – Marian Mazaraki (zmarł w 1893, na jego miejsce 5 października 1893 obrano Wincentego Witosławskiego)
 35. Okręg Kałusz – Julijan Romanczuk
 36. Okręg Żydaczów – Mykoła Harasymowycz
 37. Okręg Tarnopol – Juliusz Korytowski
 38. Okręg Skałat – Szczęsny Koziebrodzki
 39. Okręg Zbaraż – ks. Mykoła Siczynski (zmarł w 1894, na jego miejsce 6 listopada 1894 obrano Tadeusza Fedorowicza)
 40. Okręg Trembowla – Julian Olpiński
 41. Okręg Złoczów – Longin Rożankowski
 42. Okręg Brody – ks. Iwan Sirko (zmarł w 1893, na jego miejsce 15 lutego 1894 obrano Ołeksandra Barwinskiego)
 43. Okręg Kamionka Strumiłowa – Stanisław Badeni
 44. Okręg Przemyślany – Maciej Kaszewko, po 1892 Roman Potocki
 45. Okręg Żółkiew – Michał Korol
 46. Okręg Sokal – Stanisław Polanowski
 47. Okręg Cieszanów – Julian Puzyna
 48. Okręg Rawa – Franciszek Jędrzejowicz
 49. Okręg Kraków – Antoni Wodzicki (na jego miejsce 4 lutego 1892 obrano Franciszka Paszkowskiego)
 50. Okręg Chrzanów – Artur Władysław Potocki (na jego miejsce 10 lipca 1890 obrano Apolinarego Horwatta, który zmarł w 1891, na jego miejsce 24 listopada 1891 obrano Antoniego Wodzickiego)
 51. Okręg Bochnia – Franciszek Hoszard
 52. Okręg Brzesko – Jan Stadnicki
 53. Okręg Wieliczka – Stanisław Niedzielski
 54. Okręg Jasło – Romuald Palch
 55. Okręg Gorlice – Adam Skrzyński
 56. Okręg Krosno – Jan Trzecieski
 57. Okręg Rzeszów – Adam Jędrzejowicz
 58. Okręg Kolbuszowa – Zdzisław Tyszkiewicz
 59. Okręg Łańcut – Bolesław Żardecki
 60. Okręg Nisko – Ludwik Wodzicki, po 1892 Stanisław Jędrzejowicz
 61. Okręg Tarnobrzeg – Jan Tarnowski (zmarł w 1894, na jego miejsce obrano Zdzisława Tarnowskiego)
 62. Okręg Nowy Sącz – Stanisław Potoczek
 63. Okręg Grybów – Edmund Klemensiewicz
 64. Okręg Nowy Targ – Edward Aleksander Raczyński
 65. Okręg Limanowa – Tadeusz Romer
 66. Okręg Tarnów – Eustachy Stanisław Sanguszko
 67. Okręg Dąbrowa – Józef Męciński
 68. Okręg Pilzno – Ludwik Midowicz
 69. Okręg Ropczyce – Zdzisław Tyszkiewicz, po 1892 Wojciech Stręk
 70. Okręg Mielec – Mieczysław Rey
 71. Okręg Wadowice – Fryderyk Zoll
 72. Okręg Biała – Franciszek Kramarczyk
 73. Okręg Myślenice – Czesław Lasocki (zmarł w 1891, na jego miejsce 24 listopada 1891 obrano Józefa Popowskiego)
 74. Okręg Żywiec – Antoni Michałowski (na jego miejsce 23 września 1891 obrano Wojciecha Mizię)

PrzypisyEdytuj

 1. Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1889, s. 228;
 2. Śmierć na balu. „Kurjer Lwowski”. 22, s. 4, 22 stycznia 1891.

BibliografiaEdytuj