V Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej

V Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej – zwołana została 15 grudnia 1973 r.[1] pod przewodnictwem Franciszka Wilka[2]. Składała się z 234 osób: 61 delegowanych przez stronnictwa i ugrupowania polityczne, 56 wybranych w wyborach powszechnych przez społeczeństwo emigracyjne w Wielkiej Brytanii, 66 wybranych w innych krajach wolnego świata, 3 powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej spośród organizacji wyznaniowych, 28 delegowanych przez naczelne organizacje społeczne, kombatanckie, naukowe, kulturalno-oświatowe i młodzieżowe, 20 powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej[3][4]. Została rozwiązana 28 maja 1978 r.[5]

Członkowie V Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej[6]Edytuj

Członkowie delegowani przez stronnictwa i ugrupowania polityczne[2]Edytuj

Liga Niepodległości PolskiEdytuj

Niezależna Grupa SpołecznaEdytuj

Polska Partia SocjalistycznaEdytuj

Polskie Stronnictwo LudoweEdytuj

Chrześcijańska DemokracjaEdytuj

Związek Socjalistów PolskichEdytuj

Ruch Niezależnej Polityki PolskiejEdytuj

Stronnictwo PracyEdytuj

Niezależny Ruch SpołecznyEdytuj

Członkowie powołani przez Prezydenta Rzeczypospolitej spośród organizacji wyznaniowychEdytuj

Instytut Polskiej Akcji KatolickiejEdytuj

Zrzeszenie Ewangelików Polaków w W. BrytaniiEdytuj

Polski Kościół PrawosławnyEdytuj

Członkowie delegowani przez organizacje społeczne, naukowe, kulturalno-oświatowe i młodzieżoweEdytuj

Stowarzyszenia społeczne o charakterze ogólnymEdytuj

Zjednoczenie Polskie w W. BrytaniiEdytuj
Stowarzyszenie Lotników PolskichEdytuj
Zjednoczenie Polek na EmigracjiEdytuj
Obywatelski Związek PolekEdytuj

Stowarzyszenia kombatanckieEdytuj

Stowarzyszenie Polskich KombatantówEdytuj
Koła Oddziałowe SPKEdytuj
Związek Inwalidów PSZEdytuj

Organizacje naukoweEdytuj

Polskie Towarzystwo Naukowe na ObczyźnieEdytuj

Organizacje młodzieżoweEdytuj

Związek Harcerstwa PolskiegoEdytuj
 • vacat
 • vacat
Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Polskich na UchodźstwieEdytuj

InneEdytuj

Związek Ziem Wschodnich RPEdytuj
Koło LwowianEdytuj

Prezydium Rady Narodowej[7][2]Edytuj

 • Franciszek Wilk - przewodniczący
 • Krystyn Ostrowski - wiceprzewodniczący
 • Bohdan Podoski - wiceprzewodniczący
 • Janusz Zawadzki - wiceprzewodniczący
 • Jarosław Żaba - wiceprzewodniczący
 • Bolesław Dziedzic - wiceprzewodniczący
 • Maria Leśniakowa - sekretarz
 • Jan Kazimierski - sekretarz
 • Jan Woźniak - sekretarz
 • Antonina Płońska - sekretarz
Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie V Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

PrzypisyEdytuj

 1. Zarządzenie Prezydenta rzeczypospolitej z dnia 2 listopada 1973 r. o zwołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1973 r. Nr 4, s. 27)
 2. a b c Romuald Turkowski: Parlamentaryzm polski na uchodźstwie 1973-1991. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2002, s. 114-116. ISBN 83-7059-616-9.
 3. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 maja 1973 r. o powołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1973 r. Nr 3, poz. 4)
 4. z dnia 4 grudnia 1973 r. o uzupełnieniu statutu Rady Narodowej R.P. (Dz. U. z 1973 r. Nr 4, poz. 6)
 5. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 kwietnia 1978 r. o rozwiązaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1978 r. Nr 2, s. 8)
 6. Poniższa lista nie zawiera nazwisk członków Rady Narodowej wybranych w wyborach powszechnych oraz powołanych przez Prezydenta, których listy nie zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw.
 7. Na dzień 8 września 1974 r.