Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu – specjalistyczne kompendium, będące oryginalnym pomysłem polskich badaczy antyku pod redakcją Ewy Wipszyckiej.

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu
Autor

praca zbiorowa

Tematyka

historia antyku

Typ utworu

kompendium

Wydanie oryginalne
Język

polski

Data wydania

1979

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe PWN

TreśćEdytuj

Idea powstania sięga drugiej połowy lat 70., kiedy zaczęto prace nad 1 tomem (pierwsze wydanie 1979; 4 wydania do 1985 roku). W pierwszym tomie ujęto takie zagadnienia jak: źródłoznawstwo antyczne; historiografia antyczna; krytyka tekstu; epigrafika; papirologia; numizmatyka, chronologia; listy władców; metrologia. W 1986 ukazał się tom 2. W 1999 ukazał się 3 tom poświęcony wyłącznie źródłom dotyczącym późnego antyku. Ostatnie wydanie gruntownie zmienione i uzupełnione ukazało się w 2001 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 1, pod red. Ewy Wipszyckiej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979 (wyd. 2 – 1982, wyd. 3 – 1983, wyd. 4 – 1985).
  • Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 2, pod red. Ewy Wipszyckiej, oprac. Jerzy Kolendo, E. Wipszycka, Julia Zabłocka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1986.
  • Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. 3: Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, pod red. Ewy Wipszyckiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.
  • Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu: źródłoznawstwo starożytności klasycznej, t. 1–2, pod red. Ewy Wipszyckiej, wyd. 2 zmienione, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.