Veľký Oružný potok

Veľký Oružný potok – potok, prawy dopływ potoku Ľupčianka na Słowacji. Jego zlewnia znajduje się w Dolinie Lupczańskiej (Ľupčianska dolina) w Niżnych Tatrach. Wypływa pod północno-zachodnimi stokami Chabenca i spływa w kierunku północno-zachodnim doliną, której orograficznie prawe zbocza tworzy grzbiet Krámeca ze szczytem Veľká Oružná, a lewe grzbiet Mestskej hory i Javoriny. Dolina potoku ma nazwę Veľká Oružná i jest prawym odgałęzieniem Doliny Luczańskiej[1].

Widok z Chabenca na dolinę potoku

Jest to ciek wodny IV rzędu o długości 5,3 km. Dawniej miał różne inne nazwy: Solisko, Oružna veľká, Veľký Oružný, Veľký Okružný potok i in[2]. Uchodzi do Ľupčianki przy rozdrożu Tajch na wysokości około 820 m[3].

Cała zlewnia potoku znajduje się w granicach Parku Narodowego Niżne Tatry i obejmuje tereny porośnięte lasem[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Niżne Tatry – zachód. Mapa turystyczna 1:50 000. Banská Bystrica: Tatraplan, 2013.
  2. Jaromír Krško: Hydronymia horného povodia Váhu (od povodia Rajčanky po prameṅ Váhu). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied, 2011. ISBN 978-80-557-0325-1.
  3. a b Turystyczna i satelitarna mapa Słowacji. [dostęp 2017-01-03].