Vindobona

rzymski obóz wojskowy w miejscu dzisiejszego Wiednia

Vindobonarzymski obóz Castrum Vindobona, założony na początku II w. w prowincji Noricum na prawym brzegu Dunaju – w miejscu, w którym później rozwinął się Wiedeń.

Mapa obozu i okolic (ok. 250 r.)

Przez Vindobonę i Carnuntum przechodziła jedna z odnóg szlaku bursztynowego.

W 180 w Vindobonie zmarł cesarz Marek Aureliusz, tam też w 180 r. cesarz Kommodus zawarł pokój z Markomanami i Kwadami, kończący wojny markomańskie.

Obóz został zniszczony w V w. przez plemiona germańskie.

Zobacz też edytuj