Vox Patrum

Vox Patrum – czasopismo naukowe wydawane jako półrocznik, dotyczące antyku chrześcijańskiego (I-VIII w.). Jest wydawane przez Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL (do 2006 Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, 2006–2010 Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim) od 1981 roku. Założycielem i redaktorem naczelnym był ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Longosz. Po ks. prof. Stanisławie Longoszu redaktorem naczelnym został ks. prof. KUL dr hab. Piotr Szczur, który pełnił tę funkcję do końca roku akademickiego 2017–2018. Obecnie redaktorem naczelnym jest ks. dr hab. Marcin Wysocki. Redaktorem czasopisma jest także dr Dawid Mielnik. Periodyk zawiera następujące działy:

  • dokumenty
  • artykuły
  • przekłady
  • recenzje
  • bibliografie
  • sprawozdania
  • informacje
Vox Patrum
Częstotliwość półrocznik
Państwo  Polska
Adres ul. Chopina 29/5a, 20-029 LUBLIN
Wydawca Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL
Rodzaj czasopisma chrześcijański antyk
Pierwszy numer 1981
Redaktor naczelny ks. dr hab. Marcin Wysocki

Pismo zajmuje się szeroko pojętą patrystyką. Dokumentuje też polski wkład w badania nad antykiem chrześcijańskim.

BibliografiaEdytuj