Wąż (herb szlachecki)

herb szlachecki
Herb Wąż

Wąż (Anguis, Serpens, Wężyk) – polski herb szlachecki, noszący zawołanie Wężyk i Zachorz, według Znamierowskiego pochodzenia włoskiego. Występował głównie w ziemi kaliskiej i sandomierskiej[1].

Opis herbu Wąż w herbarzu Jana Długosza z lat 1464–1480 Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae.

Opis herbuEdytuj

Opis historycznyEdytuj

Tak blazonuje herb Kasper Niesiecki[2]:

Wąż powinien być w koronie złotej, sam wprawdzie od szyi zaraz skręcony, osobliwie jednak ogon u niego przeplatano pokręcony, w pół niego w pysku w prawą tarczy obróconym, trzyma gałązkę z jabłoni z listkami i jabłkiem zielonym, kolor węża czarny, pole tarczy czerwone, na hełmie pięć piór strusich.

Opis współczesnyEdytuj

Oto opis współczesny, stworzony z uwzględnieniem zasad blazonowania zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego[1]:

W polu czerwonym wąż zielony w koronie złotej, trzymający w pysku jabłko złote z takimż listkiem.

Klejnot: pięć piór strusich.

Labry: Czerwone, podbite zielenią.

Równolegle funkcjonowała wersja (nie jako odmiana z inną nazwą) z polem złotym i wężem czarnym, nieskręconym (czyli jak u Niesieckiego).

Najwcześniejsze wzmiankiEdytuj

Najstarsza pieczęć z 1389, najstarszy zapis 1389[1].

Najwcześniejsze źródło heraldyczne wymieniające herb to datowane na lata 1464–1480 Insignia seu clenodia Regis et Regni Poloniae polskiego historyka Jana Długosza, który uznaje go za rdzennie polski Zapisuje on informacje o herbie wśród 71 najstarszych polskich herbów szlacheckich we fragmencie: "Wąszykowye serpentem liuidum in campo rubeo defert Genus Polonicum, in quo viri iracundi."[3].

W wyniku unii horodelskiej w 1413 przeniesiony na Litwę - przyjął go od nieznanego adoptującego bojar Koczan Sukowicz[4].

Legenda herbowaEdytuj

Legenda herbowa, przytaczana przez Niesieckiego, wiąże symbol węża z przemyślnością obdarowanego herbem rycerza:

Mówią, że rycerzowi Wąż nazwanemu za przemyślną jakąś sztukę, którą nieprzyjaciela na tę ojczyznę zasadzonego albo odwrócił, albo złamał impet, ten herb nadany[2].

HerbowniEdytuj

 
Herb Wąż (bez korony) na nagrobku z 1630 przy klasztorze dominikanów w Krakowie

Podstawowa wersja herbu Wąż, przysługuje następującym rodom szlacheckim[5]:

Ambroszkiewicz, Ambroziewicz, Ambrożewicz, Ambrożkiewicz,

Babaszowski, Benkuński, Bielecki, Bieńkuński, Bogwiecki, Bogwiedzki, Bomblewicz, Borch, Borejsza, Borek, Bork, Brzostowicz, Bugwidzki, Bykowski,

Cichocki, Cichoński, Ciechomski, Ciechowski, Ciekowski, Cimochowski, Czechowicki,

Damięcki, Demontowicz, Deszniański, Deszyn, Deszyński, Dłotowski, Dłótowski, Dłutowski, Dobrzankowski,

Fiersowicz, Firs, Funger, Furs, Fursewicz, Fursiewicz,

Gardziński, German, Górski, Groszkowski, Groszowski, Groza, Grozowski, Grudź, Gruzdź, Gruźdź, Grzmucki,

Herman,

Januszkiewicz, Jasieniecki, Jasieński, Jasiński,

Koczalski, Koczelski, Koczulski, Konczan, Koracz, Koran, Kostrowicki, Kostrowiecki, Kostrowski, Kotuszowski, Kotwacz, Kowacz, Koyczan, Kozaczyński, Kozanecki, Kożarski, Krzykowski, Kuczkowski, Kuzarski,

Lubochowski,

Łojwa, Łojwo, Łoywo,

Magiera, Malik, Małdrzycki, Małdrzyk, Mikołajewski,

Niadych, Niedych,

Obrzyziewicz, Odolski, Ożegowski,

Piasecki, Pisecki, Podoliński, Pojałowski, Polanowski, Połajowski,

Rabaszowski, Raciborowski, Rajski, Raszewski, Rayski, Rubaszowski, Rucki, Rudzki, Rutski, Rzeszowski,

Sakowicz, Sadowski, Sarcewicz, Siemla, Skałowski, Skoltecki, Skrzyński, Skultecki, Sławicki, Sukowicz, Sułkowicz, Sułkowski, Surkowski, Syktowski, Sytkowski, Szamoszewski, Szczubioł, Szemesz, Szemiosz, Szemosz, Szkublecki, Szkutecki, Szurkowski,

Trzeciak, Turowicz,

Wązik, Wąż, Wążkowski, Wążodaw, Wężyk, Wialbut, Widucki, Widycki, Wielawski, Wilczkowski, [6]

Zyrkiewicz,

Żmigrocki, Żmigrodzki, Żmijewski, Żmijowski.


Herbu Wąż używały także kilka rodzin pochodzenia obcego, m.in. tatarskiego.

Stanisław Dziadulewicz wymienia tatarskiego pochodzenia rodziny Bielickich, Fursewiczów (Fursiewiczów), Szemoszów (Szemoszowie). Fursewicze mieli pochodzić od żyjącego w połowie XV wieku Fursa (prawdopodobnie już chrześcijanina obrządku grecko-wschodniego - wskazywałyby na to imiona jego synów: Piotr, Andrzej, Denis, Mitko). Bieliccy używający przydomku Furs mieli być gałęzią Fursiewiczów i pochodzić od żyjącego w pierwszej połowie XVI wieku Huryna Mitkiewicza Fursiewicza. Tenże Huryn miał być właścicielem dworu w miasteczku Bielicy, od której to nazwy jego potomkowie mieli z czasem przybrać nazwisko Bielicki. Miały być dwie rodziny Fursów herbu Wąż, z których jedna miała być gałezią znakomitego rodu juszeńskiego, a jej protoplastą miał być wnuk Tymirczy, Kildysz Chodyrewicz, zapisany w popisie z roku 1528. Natomiast protoplastą drugiej rodziny miał być sługa księżny Semenowej Pińskiej, Furs, syn Iwana, który w roku 1495 otrzymał od swej pani wieś Kraśniew w pow. pińskim. Szemoszowie o przydomku Wężyk mieli być zapisani do chorągwi ułańskiej i być gałęzią Assańczukowiczów. Ich protoplastą miał być wnuk Urusa-Ułana, Safjan Assanowicz, koło roku 1550-ego właściciel części Kieni i Dziemidkowa w pow. grodzieńskim, używający przydomku Szemiesza[7].

Zasadnicza wersja herbu Wąż, była w różnych herbarzach przedstawiana w trzech różniących się wariantach[8]

Rody posługujące się odmianami herbu WążEdytuj

 
Wężyk - (odmiana z 1380 herbu Wąż) rodu Kurowskich z Kurowa w dawnym powiecie szadkowskim

Znanych jest co najmniej 12 odmian herbowych, herbu Wąż. Ponadto w obrębie niektórych odmian, pojawiają się dodatkowe interpretacje graficzne herbu[9]:

Herb Wąż w RosjiEdytuj

W 1855 wydana została książka autorstwa rosyjskiego heraldyka Aleksandra Borysowicza Łakiera Heraldyka rosyjska. Autor przytacza tam nazwiska rosyjskiej szlachty, która przejęła niektóre polskie herby. Wśród nich jest Wąż. Autor nie wyjaśnia, w jaki sposób zachodziło takie przejmowanie. Pewne jest, że kilka polskich rodzin osiadło w Rosji. Rdzennie rosyjskie rody mogły zaś przyjmować polskie herby na zasadzie upodobniania wizerunków własnych. Herbem Wąż miała według Łakiera pieczętować się rodzina Kozarski[24].

Według S. Uruskiego Aleksander Kozarski (ur. 1797 w Dubrownie w orszanskiem, zm. 1833) herbu Wąż, kapitan-lejtnant floty Rosyjskiej (kapitan I rangi z 1831 r.) i dowódca brygu Merkury w wojnie tureckiej 1829 roku, dzielnie bronił się przeciw dwom liniowym okrętom i w nagrodę został odznaczony orderem Św. Jerzego IV klasy i dostał odmianę w herbie[25].

Znani herbowniEdytuj

Herb ten nosił poeta francuski polskiego pochodzenia Guillaume Apollinaire (właśc. Guillaume Apollinaire de Kostrowitzky, pol. Wilhelm Apolinary Kostrowicki), spokrewniony z rodziną Kostrowickich po matce Angelice Kostrowickiej.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Alfred Znamierowski: Herbarz rodowy. Warszawa: Świat Książki, 2004, s. 175. ISBN 83-7391-166-9.
 2. a b Kasper Niesiecki: Herbarz polski. T. 9. Lipsk: Breitkopf i Heartel, 1841, s. 252-256.
 3. Celichowski 1885 ↓, s. 15-27.
 4. D. Zincevage: Union of Horodle Roll (pol. • ang.). [dostęp 23 listopada 2009].
 5. Herb Waz z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 6. Dźmitry Matviejčyk: Herboŭnik biełaruskaj šlachty. T. 3. Miensk: Беларусь, 2014, s. 270-271. ISBN 978-985-01-1095-4. (biał.) Herbowny Wieński (pol.)
 7. Stanisław Dziadulewicz: Herbarz rodzin tatarskich w Polsce. Wilno: Nadkładem autora z zasiłkiem Komitetu Funduszu Kultury Narodowej, 1929, s. 378,396,443.
 8. [1], [2], [3]
 9. Grzegorz Jacek Brzustowicz, Rodziny herbu Wąż w Rzeczypospolitej
 10. Herb Waz2 z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 11. Herb Waz2a z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 12. Herb Waz3 z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 13. Herb Waz4 z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 14. Herb Waz5 z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 15. Herb Waz6 z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 16. Herb Waz6a z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 17. Herb Borek z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 18. Herb Jasienski z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 19. Herb Jasienski2 z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 20. Herb Kostrzebski z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 21. Herb Koszarski z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 22. Herb Szaleski z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 23. Herb Wezyk z listą nazwisk w elektronicznej wersji Herbarza polskiego Tadeusza Gajla
 24. Andrzej Kostrzewski: Polskie herby w heraldyce szlachty rosyjskiej (pol.). 4 sierpnia 2001. [dostęp 16 listopada 2009].
 25. Seweryn Uruski: Rodzina: Herbarz szlachty Polskiej. T. 7. Warszawa: 1910, s. 360.

BibliografiaEdytuj

 • Zygmunt Celichowski: Jan Długosz, "Insignia seu clenodia regis et regni Poloniae.Z kodeksu kórnickiego.". Poznań: Zygmunt Celichowski, 1885.
 • Tadeusz Gajl: Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku : ponad 4500 herbów szlacheckich 37 tysięcy nazwisk 55 tysięcy rodów. L&L, 2007. ISBN 978-83-60597-10-1.