Węzeł potrójny Mara

Węzeł potrójny Marawęzeł potrójny, będący punktem styku płyt tektonicznych: afrykańskiej, arabskiej i anatolijskiej, znajdujący się na terenie południowej Turcji.

Z węzła w kierunku południowym odchodzi Ryft Morza Martwego (będący granicą pomiędzy płytą afrykańska i arabską), na północny wschód uskok wschodnioanatolijski (granica płyt anatolijskiej i arabskiej). Trzecim ramieniem jest strefa Cypr-Misis-Andirin, będąca granicą płyt afrykańskiej i anatolijskiej.