Włókna Purkiniego

Włókna Purkiniego, włókna podwsierdziowetkanka zbudowana ze zmodyfikowanych komórek mięśnia sercowego odpowiedzialna za rozprowadzanie pobudzenia w ścianach komór serca. Układ włókien powstaje na skutek rozwidlenia się pęczka Hisa.

Schemat przewodzenia bodźców w sercu oraz zapis EKG. Na przekroju mięśnia komór widoczne impulsy elektryczne przewodzone przez włókna Purkiniego

Za ich odkrywcę uważa się Jana Evangelistę Purkyněgo.

Linki zewnętrzneEdytuj