Właściwości fizyczne i chemiczne minerałów

Właściwości fizyczne i chemiczne minerałów

Minerały, tak jak i inne substancje, mają określone właściwości fizyczne i chemiczne, na których podstawie można określić rodzaj minerału.

Istnieją jednak cechy diagnostyczne, które dają absolutną pewność co do rodzaju danego minerału np. właściwości fizyczne kryształu, podobnie jak jego wygląd zewnętrzny i symetria, uzależnione są od jego budowy wewnętrznej, są swoistą cechą każdego minerału i dlatego są bardzo pomocne przy jego oznaczaniu.

Właściwości Edytuj

właściwości fizyczne minerałów:

właściwości optyczne minerałów

właściwości elektryczne minerału

właściwości chemiczne minerału

właściwości magnetyczne minerału