Władcy łęczyccy i sieradzcy

Księstwo łęczyckie (1138-1144)Edytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1138-1144 Salomea żona Bolesława III Krzywoustego Oprawa wdowia wedle testamentu Bolesława III Krzywoustego.
1144 księstwo łęczyckie powróciło do dzielnicy senioralnej

W latach 1144-1231 ziemia łęczycka należała do dzielnicy senioralnej.

Księstwo sieradzkie i księstwo łęczyckie (1231/1247-1327)Edytuj

W 1231 Konrad I mazowiecki wyłączył Łęczycę i Sieradz z księstwa krakowskiego i włączył do swojego księstwa. Jego syn Kazimierz I kujawski stał się pierwszym samodzielnym księciem tych ziem.

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
(Kursywą oznaczono władztwa z innych dzielnic)
1231-1247 Konrad I mazowiecki syn Kazimierza II

współrządca z bratem Leszkiem I do 1200

1247-1261/1267 Kazimierz I kujawski syn Konrada I Mazowieckiego
 • od 1233 – książę kujawski
 • 1247-1261 – książę sieradzki (z przerwą 1259-1260; w 1261 przekazał ziemię synowi)
 • 1247-1267 – książę łęczycki
 • 1248-1267 – książę dobrzyński
W Sieradzu:
1259-1260
Siemowit I syn Konrada I mazowieckiego
 • 1247-1248 – książę czerski
 • 1248-1262 – w całym Mazowszu właściwym (bez Dobrzynia)
1261/1267-1288 Leszek Czarny syn Kazimierza I
1288 podział księstwa między braci Leszka: Kazimierza II (Łęczyca) i Władysława I Łokietka (Sieradz)
1288-1294 Kazimierz II łęczycki syn Kazimierza I od 1288 samodzielny książę łęczycki
 • od 1292 lennik Wacława II.
1288/1294-1300 Władysław I Łokietek syn Kazimierza I od 1288 samodzielny książę sieradzki
 • od 1288 – samodzielne rządy w księstwie brzesko-kujawskim
 • od 1294 – po śmierci brata - książę łęczycki
1300-1305 Wacław II
z dynastii Przemyślidów
Książę łęczycki i sieradzki
 • 1300-1305 – król Polski
1305-1306 Wacław III
z dynastii Przemyślidów
syn Wacława II Książę łęczycki i sieradzki
 • 1305-1306 – król Polski
1306-1327
ponownie
Władysław I Łokietek syn Kazimierza I Książę łęczycki i sieradzki
 • od 1320 – król Polski
W związku z wybuchem w 1327 roku wojny polsko-krzyżackiej doszło do wymiany posiadłości pomiędzy królem a jego bratankami. Między 1327, a 1328 Przemysł inowrocławski odstąpił Władysławowi księstwo inowrocławskie wraz z Wyszogrodem i Bydgoszczą w zamian za księstwo sieradzkie. W tym samym czasie, także synowie Siemowita dobrzyńskiego – Władysław Garbaty i Bolesław dokonali zamiany księstwa dobrzyńskiego na księstwo łęczyckie. Zobacz niżej.

Księstwo łęczyckie (1327-1352)Edytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
(Kursywą oznaczono władztwa z innych dzielnic)
1327/28-1328 Bolesław dobrzyński synowie Siemowita dobrzyńskiego współrządy z bratem
 • 1312-1327/28 - Książę dobrzyński
1327/28-1352 Władysław Garbaty współrządy z bratem do 1328
 • 1312-1327/28 - Książę dobrzyński
1352 Inkorporacja księstwa łęczyckiego do Królestwa Polskiego

Księstwo sieradzkie (1327-1339)Edytuj

Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
(Kursywą oznaczono władztwa z innych dzielnic)
1327-1339 Przemysł inowrocławski syn Siemomysła
 • 1287-1314, 1320/24-1327 - książę inowrocławski
1339 Inkorporacja księstwa sieradzkiego do Królestwa Polskiego

PrzypisyEdytuj

 1. Marek Koter, Historyczno-geograficzne podstawy oraz proces kształtowania się regionu łódzkiego., [w:] T. Marszał (red.), Miasto – region – gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 131–161.
 2. Paweł Zięba, Przynależność administracyjno-terytorialna Przedborza na przestrzeni wieków, www.przedborz.com.pl [dostęp 2019-09-16].
 3. Żarnów: Historia miejscowości, sztetl.org.pl (Wirtualny Sztetl) [dostęp 2019-09-16].
 4. MAŁOGOSZCZ – miasto królewskie, Dawne Kieleckie, 13 listopada 2011 [dostęp 2019-09-16].

BibliografiaEdytuj