Władysław Holewiński

prawnik polski

Władysław Eustachy Józefat Holewiński (ur. 19 września 1834 w Białej Podlaskiej, zm. 8 października 1919 w Warszawie) – polski prawnik, profesor Szkoły Głównej Warszawskiej i Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komisji Kodyfikacyjnej RP.

Władysław Holewiński
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 19 września 1834
Biała Podlaska
Data i miejsce śmierci 8 października 1919
Warszawa
profesor nauk prawnych
Alma Mater Uniwersytet w Petersburgu
Doktorat 1872
Profesura 1866
Doktor honoris causa
Uniwersytet Jagielloński1900
Uniwersytet Franciszkański we Lwowie1900
Uczelnia Szkoła Główna Warszawska
Uniwersytet Warszawski
Dziekan Wydziału Prawa UW
Grób prawnika Władysława Holewińskiego w Alei Katakumbowej na Starych Powązkach w Warszawie

ŻyciorysEdytuj

Był synem Jana (inspektora szkolnego, dyrektora Instytutu Pedagogicznego w Warszawie) i Anny z Borkowskich. Uczęszczał do gimnazjum w Lublinie, w latach 1853-1857 studiował prawo na uniwersytecie w Petersburgu; studia zakończył ze stopniem kandydata praw. Uzupełniał studia we Francji i w Niemczech. W 1861 uzyskał w Petersburgu magisterium prawa na podstawie pracy O stosunkach majątkowych między małżonkami, w razie niezawarcia umowy przedślubnej.

Podjął następnie pracę w wymiarze sprawiedliwości; był podprokuratorem przy trybunale cywilnym w Warszawie (1861-1863), dyrektorem Kancelarii (1863-1872) i dyrektorem Wydziału Kryminalnego (1872-1876) Komisji Rządowej Sprawiedliwości, prezesem Departamentu Cywilnego Izby Sądowej Warszawskiej (1876-1897). Od 1862 był jednocześnie związany ze Szkołą Główną Warszawską, gdzie kierował Katedrą Prawa Cywilnego i Handlowego, a w 1866 został mianowany profesorem zwyczajnym. Od 1869 kierował analogiczną katedrą Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1869-1880 przewodniczył Sądowi Akademickiemu, 1872-1878 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa.

Na uniwersytecie petersburskim obronił w 1872 doktorat z prawa cywilnego (na podstawie pracy O proischiżdienii i dielenii objaziatielstw). Był cenionym wykładowcą. Brał udział w pracach nad nowym rosyjskim kodeksem cywilnym; nie przyjął proponowanej mu godności członka Senatu rosyjskiego. Wcześniej zaliczał się do przeciwników powstania styczniowego.

W 1907 był w gronie członków-założycieli Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, w 1917 nadano mu godność członka honorowego. Był również współtwórcą (1881) i wieloletnim prezesem (od 1900) Kasy im. Mianowskiego, a także prezesem honorowym Warszawskiego Towarzystwa Prawniczego. Odebrał doktoraty honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Franciszkańskiego we Lwowie. Krótko przed śmiercią został mianowany profesorem honorowym Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej RP. Z małżeństwa z Anielą z Wosińskich miał trzy córki i dwóch synów. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (aleja pod katakumbami, miejsce 18, 19)[1].

Zajmował się prawem zobowiązań, prawem rzeczowym i prawem porównawczym. W pracy O zobowiązaniach podług Kodeksu Napoleona (1869)[2] dokonał szerokiej analizy porównawczej kodeksu Napoleona wobec prawa rosyjskiego wraz z szerokim komentarzem i jako pierwszy w polskiej nauce prawa przedstawił podstawy teorii zobowiązań. Z innych jego prac naukowych można wymienić:

 • Kurs prawa cywilnego obowiązującego w Królestwie Polskim (1887-1888)
 • Grażdanskoje prawo (1888)
 • Różnice zasadnicze pomiędzy hypoteką pruską, austriacką, francuską i polską (1888)
 • Przedawnienie a hypoteka (1894)
 • Rzut oka na szkoły prawa rzymskiego we Włoszech i Francyi (1913)[3]
 • O użyczeniu (1925)[4]

PrzypisyEdytuj

 1. Cmentarz Stare Powązki: HOLEWIŃSCY, [w:] Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne [online] [dostęp 2019-11-06].
 2. O zobowiązaniach podług kodeksu Napoleona, polona.pl [dostęp 2019-07-30].
 3. Władysław Holewiński, Rzut oka na szkoły prawa rzymskiego we Włoszech i we Francyi, Odb.: Themis Polska. Ser. 2 t. 1 posz. 1, polona.pl [dostęp 2019-07-29].
 4. Władysław Holewiński, O użyczeniu : z pozostałego rękopisu, Odb.: Gazeta Sądowa Warszawska., polona.pl [dostęp 2019-07-30].

BibliografiaEdytuj

 • Biogramy uczonych polskich, Część I: Nauki społeczne, zeszyt 1: A-J, Wrocław 1983
 • Józef Litwin, Władysław Holewiński, w: Polski Słownik Biograficzny, tom IX, 1960-1961

Linki zewnętrzneEdytuj