Władysław Rey

Władysław Rey (także Władysław Rej) z Nagłowic herbu Oksza (ur. 1612, zm. 1682) – podskarbi nadworny koronny w 1667 roku, wojewoda lubelski w latach 1667-1682[1], starosta libuski i sołotwiński[2], stolnik krakowski[3], kanclerz królowej Polski Ludwiki Marii Gonzagi do 1662 roku oraz jej podskarbi w 1661 roku[4], ambasador Rzeczypospolitej w Królestwie Francji w 1666 roku[5], przedstawiciel dyplomatyczny Rzeczypospolitej w Królestwie Szwecji w 1660 roku[6].

Władysław Rey
Herb
Oksza
Rodzina

Reyowie herbu Oksza

Data urodzenia

1612

Data śmierci

1682

Ojciec

Andrzej Rey

Matka

Zofia Latalska z Łabiszyna

Żona

Zofia Teofilia Rey z Gorajskich

ŻyciorysEdytuj

Syn Andrzeja Reja, prawnuk Mikołaja Reya z Nagłowic. Studiował na uniwersytetach w Lejdzie i Utrechcie. Właściciel Przecławia. Uczestnik bitwy pod Beresteczkiem w 1651 oraz walk o Warszawę (1656). Ożenił się z Teofilią Gorajską córką Zbigniewa Gorajskiego – przywódcy polskich kalwinistów. Początkowo sam był kalwinistą, jednak ok. 1655 przyjął katolicyzm.

Poseł sejmiku proszowickiego na sejm zwyczajny 1654 roku, sejm nadzwyczajny 1654 roku, sejm 1655 roku, sejm 1659 roku, poseł sejmiku opatowskiego na sejm 1662 roku, sejm 1664/1665 roku, poseł sejmiku mielnickiego na pierwszy sejm 1666 roku, poseł na sejm 1658 roku[7] . Uczestnik kongresu pokojowego w Oliwie w 1660 roku[8].

W 1661 roku otrzymał ze skarbu francuskiego 3000 liwrów[9]. Na sejmie abdykacyjnym 16 września 1668 roku podpisał akt potwierdzający abdykację Jana II Kazimierza Wazy[10]. Po abdykacji Jana II Kazimierza Wazy w 1668 roku, popierał do polskiej korony kandydaturę carewicza Fiodora[11]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na sejmie konwokacyjnym[12]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa lubelskiego w 1669 roku[13], podpisał jego pacta conventa[14]. W czasie elekcji 1674 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[15]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na sejmie konwokacyjnym[16]. Elektor Jana III Sobieskiego z województwa lubelskiego w 1674 roku[17].

PrzypisyEdytuj

 1. Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-­XVIII wieku. Spisy, oprac. W. Kłaczewski i W. Urban, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1991, s. 123.
 2. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 154.
 3. http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?enc=1021, Biografia Władysława Reja.
 4. Bożena Fabiani, Warszawski dwór Ludwiki Marii, Warszawa 1976, s. 99.
 5. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938, Warszawa 1938, s. 67.
 6. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938, Warszawa 1938, s. 135.
 7. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 367.
 8. Historia dyplomacji polskiej, t. II: 1572-1795, pod redakcją Zbigniewa Wójcika, Warszawa 1982, s. 216.
 9. Kazimierz Waliszewski, Polsko-francuzkie stosunki w XVII wieku 1644-1667. Opowiadania i źródła historyczne ze zbiorów archiwalnych francuzkich publicznych i prywatnych..., Kraków 1889, s. 102.
 10. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, 481.
 11. Wacław Uruszczak, Fakcje senatorskie w sierpniu 1668 roku, w: Parlament, prawo, ludzie, studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćiesięciolecie pracy twórczej, Warszawa 1996, s. 315.
 12. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 498.
 13. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s.].
 14. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s.].
 15. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia, s. 7.
 16. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 129.
 17. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 155.