Władze Łotwy na emigracji

Premierzy pełniący funkcję prezydentów: (według konstytucji łotewskiej)

Ministrowie spraw zagranicznych: