Władztwo administracyjne

Władztwo administracyjne – zdolność organu administracji publicznej do jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej podmiotu administrowanego[1].

Konstrukcja tego władztwa opiera się na nierównorzędności podmiotów, wyrażającej się w możliwości kształtowania przez organ administracji publicznej sytuacji drugiego podmiotu, niezależnie od jego woli, ale zgodnie z prawem przedmiotowym. (Jan Boć)

Administracja publiczna działając w imieniu państwa, może korzystać z przymusu państwowego i dysponować władztwem administracyjnym. W państwie prawnym możliwość ta wynika z samego prawa, a nie jest „przedprawną” cechą administracji publicznej, do której mają się dostosowywać regulacje prawne. Władztwo administracji publicznej istnieje, dlatego że tak postanowiło państwo w wydanych przez siebie normach i jest zawsze określone przez przepisy prawa.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Iwona Wieczorek, Jarosław Szymanek: Słownik pojęć w administracji publicznej. Łódź: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, 2018, s. 218–219. ISBN 978-83-947833-4-1.