Własność przemysłowa

Własność przemysłowa – rodzaj praw wyłącznych wynikających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa. Prawa te należy rozumieć nie tylko w kontekście przemysłu, ale także handlu i rolnictwa.

Konwencja paryskaEdytuj

Zgodnie z Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r., przedmiotem ochrony własności przemysłowej są:

Polskie prawo własności przemysłowejEdytuj

Zgodnie z polskim prawem do przedmiotów własności przemysłowej zaliczamy:

  1. projekty wynalazcze, w tym:
  2. znaki towarowe,
  3. oznaczenia geograficzne,
  4. ochrona konkurencji,
  5. zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Tak daleko posunięte zróżnicowanie tego działu prawa jest wynikiem różnic w wyodrębnianiu jako dóbr niematerialnych (intelektualnych): przedmiotów własności artystycznej, naukowej i literackiej oraz przedmiotów własności przemysłowej.

Źródła prawaEdytuj

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj