Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Włocławskie Towarzystwo Naukowe – lokalne stowarzyszenie naukowe powstałe 16 czerwca 1979 roku, które stawia sobie za cel prowadzenie i inspirowanie lokalnych badań naukowych, popularyzowanie najnowszych osiągnięć wiedzy, publikowanie materiałów dotyczących szczególnie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Od 1994 r., Towarzystwo ma swoją siedzibę przy placu Wolności 20 we Włocławku. Towarzystwo zrzesza ok. 400 osób.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe
Państwo

 Polska

Siedziba

Włocławek

Data założenia

1979

Rodzaj stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Status

OPP

Prezes

dr Zdzisław Jan Zasada

Nr KRS

0000010755

Data rejestracji

2 maja 2001

brak współrzędnych
Strona internetowa

Działalność publiczna Edytuj

Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizuje konferencje naukowe i popularnonaukowe, m.in.:

 • cykliczne ogólnopolskie konferencje kardiologiczne (w 2005 r. - 25 konferencja)
 • ogólnopolskie konferencje dotyczące systemu wdrażania i upowszechniania postępu w rolnictwie *ogólnopolskie konferencje dotyczące heraldyki polskiej
 • międzynarodowe konferencje na temat rozwoju regionalnego.

Dzięki inicjatywie m.in. członków WTN, 21 października 1995 r. utworzono Wyższą Szkołę Pracy Socjalnej, która za czasów rektorowania prof. Mirosława Krajewskiego później zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku, a która od 8 VIII sierpnia 2015 roku nosi nazwę. „Kujawska Szkoła Wyższa”.

Działalność wydawnicza Edytuj

Nakładem Towarzystwa ukazało się około 150 publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym wydawnictwa periodyczne:

 • „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, pod red. Mieczysława Wojciechowskiego (do roku 2015: 30 tomów; recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Studziński oraz o. prof. dr hab. Bazyli Degórski), „Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii”, pod red. S. Sterkowicza (24 tomy)
 • „Przestrzeń” Magazyn Planowania Przestrzennego, red. naczelny B. Stroszejn (17 numerów)
 • „Zeszyty Naukowe” sekcji Towarzystwa

oraz monografie:

 • Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej, pod red. S. Kalembki
 • Powstanie styczniowe między Skrwą a Drwęcą Mirosław Krajewski
 • Zasłużeni dla Włocławka (XIII-XX w.), pod red. M. Wojciechowskiego
 • Tadeusza Reichsteina - życie i działalność laureata Nagrody Nobla z Włocławka,
 • S. Sterkowicza, Środowisko przyrodnicze województwa włocławskiego, pod red. S.L. Bagdzińskiego
 • Herby miast polskich w okresie zaborów (1777-1918), pod red. S. K. Kuczyńskiego
 • Włocławek. Dzieje miasta, T. I i II, pod red. J. Staszewskiego
 • Ciechocinek. Dzieje Uzdrowiska, pod red. Sz. Kubiaka
 • Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. Kujawy i ziemia dobrzyńska, pod red. S. Kumkowskiego (5 woluminów)
 • Wśród polskich pól przed laty. Wspomnienia, M. Grodzickiej
 • Włocławski cmentarz T. Wąsika i J. Sieraczkiewicza
 • Monografia rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego, B. M. Wawrzyniaka.

W 1998 r. przy Włocławskim Towarzystwie Naukowym z inicjatywy M. Zapędowskiego i S. Kunikowskiego została utworzona Oficyna Wydawnicza „Lega”. Dobrzyński Oddział WTN w Rypinie, istniejący w latach 1985-2006, pod redakcją prof. dra hab. Mirosława Krajewskiego publikował periodyk naukowy „Ziemia Dobrzyńska”. Ukazało się jego 10 tomów[1].

Przypisy Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj