Włodzimierz Kurnik

polski inżynier mechanik, rektor PW

Włodzimierz Kurnik (ur. 20 listopada 1950 w Górze Kalwarii) – inżynier mechanik, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Warszawskiej w latach 2005–2012.

Włodzimierz Kurnik
Data i miejsce urodzenia 20 listopada 1950
Góra Kalwaria
profesor nauk technicznych
Specjalność: mechanika stosowana
teoria drgań
Alma Mater Politechnika Warszawska
Doktorat 4 lutego 1978 – Mechanika
Politechnika Warszawska
Habilitacja 15 czerwca 1988 – Mechanika
Politechnika Warszawska
Profesura 13 marca 1998
Doktor honoris causa
Politechnika Kijowska – 2008
Nauczyciel akademicki
Uczelnia Politechnika Warszawska
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
Dziekan
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
Okres spraw. 1996–1999
Rektor
Uczelnia Politechnika Warszawska
Okres spraw. 2005–2012
Poprzednik Stanisław Mańkowski
Następca Jan Szmidt
Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Order Gwiazdy Białej III Klasy (Estonia)

ŻyciorysEdytuj

Wykształcenie i działalność naukowaEdytuj

W 1974 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W 1978 obronił pracę doktorską pt. Wyznaczanie charakterystyk reakcji układu dynamicznego na pewne niestacjonarne wymuszenia w zastosowaniu do obliczeń zmęczeniowych. W 1988 uzyskał habilitację na podstawie rozprawy Bifurkacyjne drgania samowzbudne w układach mechanicznych. W 1998 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Od 1977 jest etatowo związany z Politechniką Warszawską, od 2008 na stanowisku profesora zwyczajnego. Pełnił funkcje prodziekana (1990–1996) i dziekana (1996–1999) Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, prorektora ds. ogólnych (1999–2005), a następnie przez dwie kadencje (2005–2008, 2008–2012) rektora Politechniki Warszawskiej. 1 września 2013 objął funkcję dyrektora Instytutu Podstaw Budowy Maszyn[1].

Zainteresowania naukowo-badawcze Włodzimierza Kurnika obejmują m.in. stateczność układów mechanicznych, dynamikę wirników z łożyskami hybrydowymi magneto-hydrodynamicznymi, tłumienie drgań z zastosowaniem materiałów termo- i elektroaktywnych, zastosowanie teorii bifurkacji w zagadnieniach wyboczenia i flatteru w układach mechanicznych. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach zagranicznych (Journal of Sound and Vibration, International Journal of Solids and Structures, Nonlinear Dynamics, Journal of Thermal Stresses, Acta Mechanica, Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik i inne). Przedstawiał referaty na międzynarodowych kongresach i sympozjach (m.in. w USA, Kanadzie, Japonii, Chinach, Brazylii, Izraelu, czy w krajach UE). Wypromował czterech doktorów, recenzował też liczne rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Był recenzentem w wielu postępowaniach o nadanie tytułu naukowego w naukach technicznych oraz tytułu doktora honoris causa. Kierował grantami zespołowymi KBN, MNiI, NCN oraz pracami dla przemysłu (Metro Warszawskie)[2].

Działalność na stanowisku rektora Politechniki WarszawskiejEdytuj

W czasie pełnienia przez Włodzimierza Kurnika funkcji rektora Politechniki Warszawskiej, z jego inicjatywy i z jego istotnym udziałem zrealizowano wiele projektów. Do najważniejszych należą:

 • rewitalizacja Kampusu Centralnego Politechniki Warszawskiej, w tym odrestaurowanie dużej auli w Gmachu Głównym PW, budowa nowego gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, przygotowanie inwestycji budowy gmachu nowej kreślarni[3]
 • ustanowienie dnia Politechniki Warszawskiej[4]
 • ustanowienie nowego Statutu Politechniki Warszawskiej[5]
 • ustanowienie unikalnego w skali kraju wyróżnienia akademickie – Medalu Młodego Uczonego (przyznawanego przez Rektora PW na wniosek Kapituły Medalu za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki, innowacje techniczne i inne wybitne osiągnięcia twórcze osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia)[6]
 • utworzono Centrum Studiów Zaawansowanych PW[7]
 • utworzenie Platformy Współpracy Metropolitalnych Uniwersytetów Technicznych Europy Środkowej i Wschodniej[8]
 • rozpoczęcie działania w celu przywrócenie dobrego imienia prof. Jana Czochralskiego, jednego z najwybitniejszych uczonych w historii Polski, na którym ciążyły niesprawiedliwe zarzuty z okresu II wojny światowej[9]
 • rozpoczęcie procesów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury badań naukowych ze środków Unii Europejskiej, w tym: utworzenie kampusu zaawansowanych technologii przy ul. Poleczki w Warszawie oraz rozpoczęcie budowy Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów (CEZAMAT)[10]
 • utworzenie nowych wydziałów – Wydziału Zarządzania i Wydziału Administracji i Nauk Społecznych[11]
 • utworzenie makro-obszarów organizacyjnych uczelni w celu integracji dydaktyki i badań w postaci szkół: Szkoła Chemii i Materiałów, Szkoła Mechaniki i Mechatroniki, Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych[12]
 • wprowadzenie pierwszego na uczelni Regulaminu w Zarządzaniu Własnością Intelektualną[13]
 • uruchomienie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku[14]

StanowiskaEdytuj

Stanowiska na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki WarszawskiejEdytuj

Pozostałe stanowiska i funkcjeEdytuj

 • 2004 – współprzewodniczący Światowego Kongresu Mechaniki ICTAM 2004 w Warszawie
 • inicjator Polskiego Kongresu Mechaniki (wystąpienie na forum PTMTS 2005, organizator I Kongresu w 2007 w Warszawie, współprzewodniczący II i III Kongresu w latach 2011 i 2015)
 • 2008 – inicjator Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich (wystąpienie w Konsulacie RP w Nowym Jorku), organizator I Zjazdu pod patronatem Marszałka Senatu RP w 2010 oraz II Zjazdu pod patronatem Prezydenta RP w 2013 w Warszawie
 • założyciel i pierwszy przewodniczący Platformy Współpracy Metropolitalnych Uniwersytetów Technicznych Europy Centralnej i Wschodniej
 • 2006–2008 – przewodniczący Rady Warszawskiego Konsorcjum Naukowego
 • 2008–2012 – przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
 • 2005–2008 – przewodniczący Komisji Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich ds. Informatyzacji Uczelni
 • 2008–2012 – przewodniczący Komisji KRASP ds. Nauki i Innowacji
 • 2001, 2004, 2007, 2010, 2013 – Współprzewodniczący Polsko-Grecko-Niemieckich Sympozjów Advances in Mechanics
 • 2005–2009 – przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
 • wiceprzewodniczący Mazowieckiej Rady Innowacyjności przy Marszałku Województwa Mazowieckiego
 • 2015 – przewodniczący Zespołu i współautor Strategii Rozwoju Wydziału SiMR do roku 2026
 • od 2010 – redaktor naczelny czasopisma Journal of Theoretical and Applied Mechanics[2]

CzłonkostwaEdytuj

Nagrody, wyróżnienia, odznaczeniaEdytuj

Ważne publikacjeEdytuj

 • Bifurkacje dywergentne i oscylacyjne, monografia, WNT, 1997
 • Tłumienie drgań, PWN, 1997
 • tłumaczenie Damping of vibrations, AA Balkema, 1998
 • Mechanika laminatów, Oficyna Wydawnicza PW, 1997
 • Mechanika elementów laminowanych, współautor z Andrzejem Tylikowskim, 1997, ISBN 83-87012-23-8
 • Wykłady z mechaniki ogólnej, 2005, ISBN 83-7207-507-7

PrzypisyEdytuj

 1. Kierownictwo instytutu. Instytut Podstaw Budowy Maszyn Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW. [dostęp 2015-11-17].
 2. a b c d Włodzimierz Kurnik – CV. BIP PW. [dostęp 2015-11-17].
 3. Protokół nr 14/XLVI/2006 posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 20 grudnia 2006 r.. BIP PW. [dostęp 2015-11-17].
 4. Uchwała Senatu nr 07 XLVI 2005 w sprawie obchodów 90-lecia odrodzenia Politechniki Warszawskiej i ustanowienia Dnia Politechniki Warszawskiej. BIP PW. [dostęp 2015-11-17].
 5. Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2008 – 31.08.2009. BIP PW. [dostęp 2015-11-17].
 6. Uchwała Senatu nr 176 XLVI 2007 w sprawie ustanowienia Medalu Młodego Uczonego i regulaminu jego przyznawania. BIP PW. [dostęp 2015-11-17].
 7. [http://bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/7dec44e46cf75d5fa7e3bf6b6bdaf762.pdf Zarządzenie Rektora nr 01/2008 w sprawie utworzenia Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej]. BIP PW. [dostęp 2015-11-17].
 8. Powstała platforma współpracy europejskich politechnik. Study in Poland. [dostęp 2015-11-17].
 9. Uchwała Senatu nr 338/XLVII/2011 z dnia 29/06/2011 w sprawie przywrócenia dobrego imienia prof. Jana Czochralskiego. BIP PW. [dostęp 2015-11-17].
 10. Uchwała Senatu nr 397/XLVII/2012 z dnia 25/01/2012 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki CEZAMAT PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. BIP PW. [dostęp 2015-11-17].
 11. Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2007 – 31.08.2008. Rozdział I.. BIP PW. [dostęp 2015-11-17].
 12. Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2009 – 31.08.2010. BIP PW. [dostęp 2015-11-17].
 13. Uchwała Senatu nr 491/XLVII/2012 z dnia 20/06/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. BIP PW. [dostęp 2015-11-17].
 14. Uchwała Senatu nr 123 XLVI 2006 w sprawie projektu edukacyjnego Politechniki Warszawskiej "Uniwersytet Trzeciego Wieku". BIP PW. [dostęp 2015-11-17].
 15. M.P. z 2001 r. nr 43, poz. 688
 16. Riiklike autasude andmine. Vastu võetud 13.03.2002 nr 121 (est.). riigiteataja.ee. [dostęp 2015-03-25].
 17. Старт Українсько-польського центру НТУУ „КПІ” (ukr.). kpi.ua, 1 lipca 2008. [dostęp 2015-03-24].

Linki zewnętrzneEdytuj