Włodzimierz Wesołowski

Włodzimierz Wesołowski (ur. 25 listopada 1929 roku w Borysławicach) – polski socjolog.

Przebieg kariery zawodowejEdytuj

Maturę uzyskał w III Państwowym Liceum im. Żeromskiego w Łodzi. Pierwszy stopień studiów w latach 1949-1952 ukończył w Uniwersytecie Łódzkim uczęszczając na wykłady i seminaria profesorów Józefa Chałasińskiego i Jana Szczepańskiego. Drugi stopień, magisterium, ukończył w latach 1952-1954 w Uniwersytecie Warszawskim studiując pod kierunkiem prof. Juliana Hochfelda. W tymże samym Uniwersytecie zdobył stopień doktora w 1962 a stopień doktora habilitowanego w 1964. W latach 1954-1964 pracował na stanowiskach asystenta i adiunkta w Katedrze Socjologii Polityki UW. W 1964 jako docent habilitowany objął Katedrę Socjologii Ogólnej w Uniwersytecie Łódzkim. W tym Uniwersytecie wraz z asystentami przeprowadził badanie struktury społeczno-zawodowej Łodzi. W 1968 wrócił do Uniwersytetu Warszawskiego gdzie objął kierownictwo Katedry Socjologii Ogólnej. W 1972 wziął urlop do pracy naukowej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN gdzie prowadził badania nad zróżnicowaniem społeczno-zawodowym, warstwowym i klasowym społeczeństwa polskiego. Kontynuował te badania, wraz z zespołem przez całe lata siedemdziesiąte. W latach 1974-1980 kontynuując prace dydaktyczne i badawcze równocześnie pełnił funkcje zastępcy dyrektora ds. badawczych nowo utworzonego Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu i Leninizmu przy KC PZPR. W latach 70. był członkiem Rady Redakcyjnej organu teoretycznego i politycznego KC PZPR Nowe Drogi[1].

W 1980 skoncentrował swoją działalność na pracy badawczej i dydaktycznej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego wystąpił z PZPR[2]. Zrealizował serię badań nad parlamentarzystami polskimi w oparciu o granty KBN. Prowadzi seminaria doktoranckie z socjologii polityki w międzynarodowej Szkole Nauk Społecznych (Graduated School for Social Research) przy IFiS PAN. Po przejściu na emeryturę w roku 1999 nadal prowadzi badania nad elitą polityczną i ekonomiczną w IFiS PAN, a zajęcia dydaktyczne koncentruje w Collegium Civitas gdzie jest zatrudniony na etacie. W latach 2005-2009 uczestniczył w międzynarodowym programie badawczym na temat elit parlamentarnych i gospodarczych w ramach Szóstego Ramowego Programu Badawczego Unii Europejskiej (Projekt INTUNE).

Obecna działalnośćEdytuj

Podstawowe publikacjeEdytuj

 • "Studia z socjologii klas i warstw społecznych" Warszawa KiW 1962
 • "Klasy, warstwy i władza" Warszawa PWN 1964 (przetłumaczona m.in. na język angielski, czeski, portugalski, rosyjski)
 • "Zróżnicowanie społeczne" (red.) Wrocław-Warszawa Ossolineum 1970
 • "Teoria, badania, praktyka; z problematyki struktury klasowej" KiW Warszawa 1978
 • "Social structure and change; Finland and Poland Comparative Perspective" PWN-Polish Scientific Publishers Warszawa 1980
 • "Ruchliwość a teoria struktury społecznej" (wspólnie z B. Machem) PWN Warszawa 1982 (przetłumaczona na język angielski i włoski)
 • "Systemowe funkcje ruchliwości społecznej w Polsce" (wspólnie z B. Machem) IFiS PAN Warszawa 1986
 • "Typologie podziałów społecznych i identyfikacje jednostek" IFiS PAN Warszawa 1989
 • "Partie: nieustanne kłopoty" Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 2001
 • "Świat elity politycznej" (red. wspólnie z I. Pańków) IFiS PAN Warszawa 1995
 • "Polityka i Sejm.Formowanie się elity politycznej" (red. wspólnie z B.Post) Wyd.Sejmowe Warszawa 1998
 • "Postcommunist Elites and Democracy in Eastern Europe" (red. wspólnie z J. Higley i J. Pakulski) MacMillan Press LTD Londyn 1998
 • "Obciążeni polityką" (red.) Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 2004
 • "Koncepcje polityki" (red.) Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas i Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010

Staże naukowe i wykłady zagraniczneEdytuj

 • 1958-59 Stypendysta Fundacji Forda. Columbia University, New York oraz University of California, Berkeley, California (USA)
 • 1965 III-VI Stypendysta Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paryż, Francja
 • 1971-72 Wykładowca (Visiting Professor). Wydział Nauk Społecznych, University of East Anglia, Norwich, Anglia.
 • 1976 II-V Wykładowca (Visiting Professor), Wydział Socjologii, Uniwersytet Sztokholmski, Szwecja.
 • 1978 III-VI Wykładowca (Visiting Professor), Wydział Socjologii, Konstantz Universität, Niemcy.
 • 1981-82 oraz 1990-91 Zaproszony Badacz (Visiting Scientist), Laboratory of Socio-enviromental Studies, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA.
 • 1992 Zaproszony członek College’u (Visiting Fellow), Stypendysta Funduszu Fowler Hamilton, Christ Church, University of Oxford.

Tytuły honoroweEdytuj

 • Zagraniczny Członek Honorowy American Academy of Arts and Sciences (od 1988 r.)
 • Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Helsinkach (od 1989 r.)
 • Członek Akademii Europejskiej (od 1993 r.)

Praca w redakcjachEdytuj

 • Członek Rady Redakcyjnej "Polish Sociological Review" Warszawa, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 • Member of the Editorial Board "Perspectives on European Politics and Society", Routledge/Taylor & Francis

PrzypisyEdytuj

 1. „Nowe Drogi” nr 3/1978, s. 2.
 2. "Socjologowie poza PZPR i w PZPR", Informacja Bieżąca PTS, nr 87, grudzień 2008, s. 28.