W 18wskaźnik kolejowy oznaczający miejsce ustawienia ostatniego semafora samoczynnej blokady liniowej (SBL) na szlaku przed semaforem wjazdowym.

Wskaźnik W 18

Wskaźnik ten umieszcza się na słupie ostatniego semafora SBL celem poinformowania maszynisty, że zbliża się on do posterunku ruchu posiadającego semafor wjazdowy. Semafor SBL pełni w takim wypadku funkcję tarczy ostrzegawczej. W przypadku, gdy semafor SBL oznaczony tym wskaźnikiem jest nieoświetlony lub unieważniony, wskaźnik W 18 nakazuje maszyniście jazdę z taką prędkością, aby mógł zatrzymać pociąg przed ewentualną przeszkodą, semaforem wjazdowym wskazującym sygnał „Stój” lub zmniejszyć prędkość stosownie do wskazań semafora wjazdowego.

Semafor SBL ze wskaźnikami W 18, W19 i W 22

Bibliografia edytuj

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2005 r. nr 172, poz. 1444, Rozdział 15: Wskaźniki)