W22 (kolej)

W 22wskaźnik kolejowy umieszczany na semaforach SBL. Kwadratowa czarna tablica ustawiona po przekątnej pionowo, a na niej biała litera „T” wykonana z materiałów odblaskowych. Stosowany jest na wzniesieniach ponad 6‰.

Wskaźnik W 22
Semafor SBL ze wskaźnikami W 18 i W 22

Oznacza, iż maszynista ciężkiego pociągu towarowego może minąć ten semafor, wskazujący sygnał „stój” bez zatrzymania, z prędkością nie większą niż 20 km/h (dawniej 15 km/h), tak regulując prędkość, aby mógł w każdej chwili zatrzymać pociąg w razie zauważenia przeszkody do dalszej jazdy.

BibliografiaEdytuj

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2005 r. nr 172, poz. 1444, Rozdział 15: Wskaźniki)