WAV (ang. wave form audio format) – format plików dźwiękowych stworzony przez Microsoft oraz IBM. WAVE bazuje na formacie RIFF, poszerzając go o informacje o strumieniu audio, takie jak użyty kodek, częstotliwość próbkowania czy liczba kanałów. WAV podobnie jak RIFF został przewidziany dla komputerów IBM PC, toteż wszystkie zmienne zapisywane są w formacie little endian. Odpowiednikiem WAV dla komputerów Macintosh jest AIFF.

Pliki WAVE mogą być zapisane przy użyciu dowolnych kodeków audio, ale zazwyczaj stosuje się nieskompresowany format PCM, w którym pliki zajmują około 172 kB na sekundę dla jakości CD. Ze względu na 32-bitowe zmienne wielkość pliku jest ograniczona do maksymalnie 4 GB.

Linki zewnętrzneEdytuj