Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

(Przekierowano z WMW SGGW)

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie – wydział Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstały w 1952 w oparciu o zlikwidowany Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego. Jest jednym z sześciu, a jednocześnie najstarszym wydziałem w Polsce kształcącym lekarzy weterynarii.

Klinika Małych Zwierząt SGGW
Budynek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW im. prof. Wiesława Bareja
Budynek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW im. prof. Wiesława Bareja
Budynek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW im. prof. Franciszka Staffa
Klinika Koni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW - budynek im. prof. Józefa Kulczyckiego
Klinika Koni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW - budynek im. prof. Józefa Kulczyckiego
Lążnia przy Klinice Koni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW
Dawna siedziba Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW przy ul. Grochowskiej w Warszawie
Dawna siedziba Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW przy ul. Grochowskiej w Warszawie

Historia[1]Edytuj

17 lipca 1824 otwarto Instytut rządowy Weterynarii w Burakowie pod Warszawą na podstawie dekretu z 1816 który przewidywał otwarcie praktycznej szkoły weterynarii w Królestwie Polskim, głównie jako wyraz zapotrzebowania na wojskowych lekarzy koni. Studia trwały wówczas 2 lata. Powstanie Listopadowe doprowadziło do przerwania studiów na 10 lat. W 1840 niesamodzielną, działającą w ramach Instytutu w Marymoncie szkołę przekształcono w Szkołę Weterynarzy, która była już samodzielną uczelnią, a studia wydłużono do czteroletnich.

W 1889 przyznano uczelni urzędowy status szkoły wyższej. W 1901 oddano do użytku kompleks budynków przy ul. Grochowskiej 272 na Pradze, do którego przeniesiono uczelnię. Wybuch I wojny światowej przerwał prowadzenie studiów, które wznowiono w 1918. Wówczas studia weterynaryjne wróciły, ale już na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie powstało Studium Weterynaryjne.

W 1927 powołano do życia samodzielny Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego. Jego działalność została przerwana wybuchem kolejnej wojny światowej. Nauka została wznowiona w roku akademickim 1946-1947. W 1952 Wydział Weterynaryjny przeniesiono do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na początku XXI wieku Wydział przeniesiono do nowo wybudowanego nowoczesnego kampusu SGGW na Ursynowie i Wolicy.

Prowadzone studiaEdytuj

WMW SGGW prowadzi stacjonarne studia dzienne oraz wieczorowe na kierunku: weterynaria. Od 1992 r. Wydział prowadzi studia doktoranckie, od 1993 r. studia podyplomowe, od 2007 r. studia w języku angielskim dla obcokrajowców.

Struktura wydziałuEdytuj

Obecnie w skład wydziału wchodzą następujące katedry i zakłady:

 • Katedra Nauk Morfologicznych, kierownik: dr hab. Marta Kupczyńska, prof. SGGW
  • Zakład Anatomii Porównawczej i Klinicznej
  • Zakład Histologii i Embriologii
 • Katedra Nauk Fizjologicznych, kierownik: prof. dr hab. Tomasz Motyl
  • Zakład Biochemii
  • Zakład Dietetyki
  • Zakład Fizjologii
 • Katedra Nauk Przedklinicznych, kierownik: prof. dr hab. Marek Niemiałtowski
  • Zakład Bakteriologii i Biologii Molekularnej
  • Zakład Farmakologii i Toksykologii
  • Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
  • Zakład Wirusologii
  • Zakład Mykologii
  • Zakład Immunologii
 • Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, kierownik: prof. dr hab. Roman Lechowski
  • Zakład Chirurgii i Anestezjologii Małych Zwierząt
  • Zakład Chorób Wewnętrznych Małych Zwierząt
  • Zakład Chorób Zakaźnych Małych Zwierząt
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
  • Pracownia Rozrodu Małych Zwierząt
 • Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką, kierownik: dr hab. Zdzisław Gajewski, prof. SGGW
  • Zakład Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu
  • Zakład Chirurgii
  • Zakład Chorób Wewnętrznych
  • Zakład Chorób Zakaźnych i Epidemiologii
 • Katedra Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, kierownik: prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
  • Pracownia Chorób Owadów Użytkowych
  • Zakład Chorób Ptaków
  • Zakład Weterynaryjnej Diagnostyki Laboratoryjnej i Klinicznej
  • Zakład Patofizjologii Zwierząt
  • Zakład Patomorfologii Zwierząt
 • Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, kierownik: prof. dr hab. Jacek Szczawiński

ZadaniaEdytuj

Misją Wydziału jest kształcenie i prowadzenie badań w zakresie:

 • nauk podstawowych
 • przedklinicznych
 • klinicznych
 • higieny i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego oraz weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego.

Akredytacje i uprawnieniaEdytuj

W 2000 roku Wydział dostał warunkowa akceptacja (po raz drugi) przez Europejskie Stowarzyszenie Uczelni Weterynaryjnych (EAEVE). W 2003 i 2008 roku uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział ma prawo do nadawania stopni doktora nauk weterynaryjnych i doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

Wydział w liczbachEdytuj

Liczba nauczycieli akademickich: 116, w tym 29 profesorów
Liczba pracowników naukowo-technicznych: 69
Liczba studentów: 1049
Liczba doktorantów: 94
Liczba uczestników studiów podyplomowych: 258

Władze wydziałuEdytuj

 • Dziekan: prof. dr hab. n. wet. Marian Binek
 • Prodziekan ds. studenckich: dr hab. n. wet. Marcin Bańbura
 • Prodziekan ds. naukowych: prof. dr hab. n. wet. Tomasz Motyl
 • Prodziekan ds. studiów obcojęzycznych: prof. dr hab. n. wet. Romuald Zabielski

LokalizacjaEdytuj

Wydział od 1998 r był rozbudowywany i sukcesywnie przenoszony do nowych budynków na ursynowskim kampusie SGGW im. Edwarda hrabiego Raczyńskiego. W tej chwili wydział w całości mieści się na ursynowskim kampusie SGGW, przy ul. Nowoursynowskiej oraz ul. Ciszewskiego; jedynie Klinika Koni oddalona jest od głównych obiektów o 10 minut drogi.

Wydział posiada:

 • Klinikę Małych Zwierząt (Ursynów-kampus SGGW)
 • Klinikę Koni (Ursynów-Wolica)
 • salę sekcyjną
 • zwierzętarnię
 • lecznicę na fermie bydła należącej do Uczelni w Oborach pod Warszawą.
 • specjalistyczną czytelnię.

Na Wydziale funkcjonuje prężnie działający Samorząd Studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

Wybrani absolwenciEdytuj

PrzypisyEdytuj