WoW64, Windows-on-Windows 64-bit – istniejący w systemach operacyjnych z rodziny Microsoft Windows podsystem, pozwalający na uruchamianie 32-bitowych aplikacji w uruchomionym środowisku 64-bitowego systemu operacyjnego. WoW64 zajmuje się obsługą wielu różnic pomiędzy 32-bitowymi i 64-bitowymi wersjami Windows, szczególnie dotyczących strukturalnych zmian w samym systemie Windows.

Lista systemów operacyjnych wykorzystujących nakładkęEdytuj