Wacław Zaleski z Otoka

Wacław Zaleski z Otoka herbu Dołęga – podkomorzy łęczycki w latach 1678-1687, chorąży mniejszy łęczycki w latach 1668-1678. Syn Aleksandra Zaleskiego i Anny Walewskiej. Wlasciciel Pleszewa i Ostroroga.

Wacław Zaleski
Herb
Dołęga
Rodzina

Zalescy herbu Dołęga

Data urodzenia

1640

Data śmierci

1687

Ojciec

Aleksander Zaleski

Matka

Anna Dorota Walewska

Żona

Elbieta Górska herbu Łodzia

Dzieci

Aleksander Filip, Ludwika Radomicka, Stanisław, Zofia

Poseł sejmiku szadkowskiego na sejm 1662 roku, poseł sejmiku średzkiego na sejm nadzwyczajny 1668 roku, sejm nadzwyczajny abdykacyjny 1668 roku[1]. Poseł na sejm konwokacyjny 1668 roku z województwa sieradzkiego. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na tym sejmie[2]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa sieradzkiego w 1669 roku[3]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1670 roku z województw: poznańskiego i kaliskiego[4]. Marszałek sejmiku z limity w Szadku w 1671 roku[5]. W 1674 roku był elektorem i deputatem do pacta conventa Jana III Sobieskiego z województwa łęczyckiego[6]. Poseł na sejm koronacyjny 1676 roku[7]. Poseł na sejm 1677 roku[8]. Poseł województwa łęczyckiego na sejm grodzieński 1678-1679 roku[9].

Bibliografia edytuj

 • Michał Kobierecki, Sejmiki szlachty sieradzkiej w Szadku w latach 1668–1695. Zestawienie chronologiczne, w: Biuletyn Szadkowski nr 14, 2014, s. 118.
 • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Edward Opaliński i Hanka Żerek-Kleszcz. Kórnik 1993, s. 307.

Przypisy edytuj

 1. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 379.
 2. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 499.
 3. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s]
 4. Kazimierz Przyboś, Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 marca - 19 kwietnia 1670 roku, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, Z. 130 (2003), s. 110.
 5. Michał Kobierecki, Sejmiki szlachty sieradzkiej w Szadku w latach 1668-1695. Zestawienie chronologiczne, w: Biuletyn Szadkowski nr 14, 2014, s. 120.
 6. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
 7. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 248.
 8. Krystyn Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 252.
 9. Krystyn Matwijowski, Sejm grodzieński 1678-1679, Wrocław 1985, s. 142.