Walcarka – zespół urządzeń do wykonywania czynności walcowania mający jeden autonomiczny napęd główny, który służy do napędzania walców.

Ręczna walcarka warsztatowa

Klasyfikacja edytuj

Ze względu na zastosowanie wyróżnia się walcarki do walcowania:

Ze względu na sposób walcowania wyróżnia się walcarki okresowe, ciągłe i nawrotne.

Ze względu na liczbę i układ walców wyróżnia się walcarki duo, trio, kwarto, 6-walcowe, 12-walcowe, 20-walcowe, pionowe, poziome, skośne, uniwersalne i inne.

Zobacz też edytuj