Walenty Bielawski

Walenty Bielawski herbu Zaremba – c.k. urzędnik austriacki, przewodniczący Rady Szkolnej Okręgowej, starosta brzozowski w latach 1900-1908, starosta brzeżański od 1908.

W czasie jego urzędowania w Brzozowie utworzono wiele szkół, miasto zaczęło rozwijać się z kierunku Zmiennicy.

BibliografiaEdytuj

  • Krzysztof Hajduk - "Administracja państwowa i samorządowa w powiecie brzozowskim w latach 1867-1914", w: "Rocznik Przemyski", t. XLV: 2009 z. 4, Historia