Walne zebranie

Walne zebranie – najwyższa władza stowarzyszenia[1], mające uprawnienie do podejmowania uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości innych władz stowarzyszenia.

Jawne głosowanie podczas walnego zebrania Stowarzyszenia Wikimedia Polska, wrzesień 2008
Jawne głosowanie podczas walnego zebrania Stowarzyszenia Wikimedia Polska, wrzesień 2008

Statut stowarzyszenia może postanowić, że jeżeli liczba członków przekroczy liczbę w nim określoną, walne zebranie członków zostaje zastąpione przez walne zebranie delegatów. Wówczas do zebrania delegatów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy i statutu o walnych zebraniach członków, a statut musi określać zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Używana też jednoznaczna, pełna nazwa – walne zebranie członków albo skrótowego określenia Walne.

Linki zewnętrzneEdytuj