Warchalking – oznaczanie miejsc, w których dostępne są sieci bezprzewodowe.

Symbole używane w warchalkingu

Słowo to pochodzi z języka angielskiego i powstało jako połączenie W.A.R. czyli Wireless Access Revolution (Rewolucja bezprzewodowego dostępu) oraz chalk (kreda). Oznaczanie odbywa się za pomocą specjalnych symboli, które rysowane są kredą na murach, ulicach czy słupach.

Symbole rysowane są kredą, ponieważ można ją łatwo zmyć, w związku z czym osoba rysująca nie będzie oskarżona o wandalizm[potrzebny przypis]. W ostatnim czasie pojęcie ewoluowało wraz z rozwojem technologii, dziś sieci oznaczane są również na interaktywnych mapach internetowych.

Zobacz też edytuj