Warstwa (geologia)

geologia: jedna z podstawowych części ośrodka skalnego skał osadowych

Warstwa – w geologii jedna z podstawowych części ośrodka skalnego skał osadowych (osadów).

Grand Canyon, Arizona, USA. Widoczne warstwy i ławice skał osadowych
Skomplikowane fałdowanie warstw w rezerwacie przyrody Ślichowice (Kielce)

Cechą charakterystyczną warstwy jest stosunkowo niewielka, w przybliżeniu jednakowa miąższość i duża rozciągłość. Warstwa jest ograniczona od dołu i od góry mniej więcej równoległymi płaszczyznami (spągiem i stropem warstwy), które stanowią wyraźne granice. Granice te mogą być ostre lub stopniowe i wynikają ze zmiany cech skały, np. tekstury, struktury lub są powierzchniami nieciągłości.

W sedymentologii warstwa jest jednostką warstwowania i może się składać z kilku lub więcej mniejszych warstw (lub lamin) i stanowić część ławicy.

Bibliografia edytuj