Warstwa glebowa

Warstwa glebowa – utwór (materiał macierzysty) znajdujący się w obrębie profilu glebowego lub pod nim, który charakteryzuje się cechami i właściwościami związanymi z litogenezą, a nie pedogenezą[1].

Pojęcie warstwa glebowa jest używane w dwóch ujęciach. W szerszym znaczeniu opisuje się tak każdy materiał w obrębie gleby, ułożony mniej więcej równolegle do powierzchni, możliwy do oddzielenia od materiałów sąsiadujących. Tak rozumiana warstwa glebowa obejmuje zarówno poziomy glebowe jak i warstwy glebowe w węższym ujęciu[2].

W węższym ujęciu, tak jak podaje m.in. systematyka gleb Polski, są to materiały w obrębie gleby, które zostały wyodrębnione na podstawie różnic wynikających z litogenezy (powstania danej skały lub osadu), a nie powstałych poprzez działanie procesów glebotwórczych. Przykładami warstw w obrębie gleby mogą być np. przewarstwienia piasku w glebach torfowych, warstewki osadów aluwialnych w madach, lita skała, piasek eoliczny na piasku rzecznym, a także pokrywy stokowe w obszarach górskich (powstałe z tego samego lub innego materiału macierzystego jak podłoże skalne, na którym leży). Pomiędzy różnymi warstwami występują nieciągłości litologiczne, czyli skokowe zmiany uziarnienia, ułożenia lub charakteru osadów[2].

Kiedy występują przynajmniej dwie warstwy glebowe w obrębie profilu mówimy o glebach niecałkowitych. Każda z warstw składa się z innego materiału macierzystego, w obrębie którego mogą powstawać poziomy glebowe[2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Systematyka gleb Polski, wydanie 5. „Roczniki gleboznawcze - Soil Science Annual”. 62, 3, s. 37, 2011. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Warszawa. 
  2. a b c Cezary Kabała: Właściwości fizyczne gleb. W: Andrzej Mocek (red.): Gleboznawstwo. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 100, 101, 283. ISBN 978-83-01-17994-6.