Warszawska szkoła historyczna

Warszawska szkoła historyczna, kierunek w polskiej historiografii reprezentowany przez warszawskie środowisko historyczne.

Historia edytuj

Warszawska szkoła historyczna ukształtowała się na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku jako opozycja do krakowskiej szkoły historycznej. U podstaw szkoły warszawskiej legła idea pracy u podstaw, tzw. pozytywizm warszawski. Ideologowie tej szkoły uważali iż polskie społeczeństwo musi pokonać swoje zacofanie, aby mogło zapewnić sobie lepszą przyszłość wkraczając na drogę postępu i modernizacji[1]. Historycy warszawscy zajmowali się głównie dziejami stosunków społecznych, gospodarczych, ustrojowych i kultury, a ukierunkowanie to sprawiło, że zainteresowali się w przeciwieństwie do przedstawicieli krakowskiej i lwowskiej szkoły historycznej dziejami nowożytnymi.

Opracowali tzw. teorię odrodzenia w upadku, w myśl której u schyłku dawnej Rzeczypospolitej dokonały się we wszystkich dziedzinach życia zmiany pozytywne, mające charakter głębokich zmian mentalnych - reakcji na stare wady i przywary. Dalszy pomyślny byt i kontynuacja tych zmian zostały drastycznie przerwane przez zaborców[2].

Główni przedstawiciele warszawskiej szkoły historycznej edytuj

Historycy warszawskiej szkoły nie stanowili monolitu. Poglądy niektórych[kto?] zbliżone były do pesymizmu krakowskiej szkoły historycznej. Pod względem intelektualnym również nie stanowili jednolitej formacji, jednakże za kilkoma wyjątkami[kto?] wszyscy byli uczonymi o profesjonalnym przygotowaniu naukowym.

Przypisy edytuj

  1. A.F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, wyd. 3, Poznań 2010, s. 136-137.
  2. A.F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, wyd. 3, Poznań 2010, s. 138-139.