Wartość krytyczna

Wartość krytyczna – wartość odpowiadająca określonemu poziomowi ufności. Wartość krytyczna rozdziela możliwe do uzyskania wyniki testu statystycznego na dwie grupy: wyniki niedające podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej i wyniki dające podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej.

W przypadku testów jednostronnych, jeśli wartość bezwzględna wyniku testu jest większa od wartości krytycznej to jest to podstawa do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej, w przeciwnym wypadku mówimy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej:

– odrzucamy hipotezę zerową,
– nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej.

W przypadku symetrycznych testów dwustronnych wartość krytyczna wyznacza przedział z którego wyniki testu nie dają podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Wartości testu spoza tego przedziału dają podstawę do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej.