Wartość rynkowa

Wartość rynkowa (również wartość wymienna, wartość handlowa, ang. market value[1]) – wartość ustalona przez rynek[1].

W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jest to całkowita kwota, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy[2].

W przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się[2]:

a) w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,

b) w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Rafał Kramer, Wartość jako kategoria ekonomiczna – definicja i klasyfikacja, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” (nr 4/7), 2011, s. 95 [dostęp 2023-01-21].
  2. a b Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz.U. z 2022 r. poz. 931).