Warunki środowiskowe (elektrotechnika)

Warunki środowiskowe, wpływy środowiska, wpływy zewnętrzne - są to miejscowe warunki w otoczeniu, których mają pracować urządzenia lub instalacje elektryczne[1].

Dla potrzeb ochrony przeciwporażeniowej przyjmuje się podział na warunki środowiskowe 1 i 2[2], to jest takie, przy których rezystancja wynosi co najmniej 1000 Ω i takie, przy których jest niższa od 1000 Ω. Dla każdych z tych dwóch rodzajów warunków środowiskowych przyjmuje się inne wartości napięcia dotykowego bezpiecznego UL. Napięcie bezpieczne w warunkach środowiskowych, przy których rezystancja ciała jest wyższa niż 1000 Ω wynosi 50 V dla prądu przemiennego o częstotliwości 15-500 Hz i 120 V dla prądu stałego. Kiedy rezystancja ciała jest niższa od 1000 Ω wartość napięcia bezpiecznego przy prądzie przemiennym wynosi 25 V, a dla prądu stałego 60 V. Oddzielną analizę zagrożenia przeciwporażeniowego stanowić będą szczególne warunki środowiskowe, do których mogą na przykład należeć zanurzenie ciała w wodzie lub praca wewnątrz zbiorników metalowych. W takich przypadkach napięcie bezpieczne będzie jeszcze niższe.

BibliografiaEdytuj

  • Seweryn Wojdat, "Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych", wyd. II, Wydawnictwo COSiW SEP, ISBN 83-901315-04-04, str. 149,
  • Jerzy Laskowski, "Poradnik elektroenergetyka przemysłowego", wyd. IV, Wydawnictwo COSiW SEP, ISBN 83-901315-2-8, str. 16.

PrzypisyEdytuj

  1. * Julian Wiatr, Marcin Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka. Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2008, ISBN 978-83-919132-3-9, str. 593
  2. Warunki środowiskowe dzieli się również na: pomieszczenia suche i wilgotne.