Wassian III (biskup turowski)

Wassian III (zm. 1552) – prawosławny biskup turowski.

Wassian
Biskup turowsko-piński
Kraj działania

Polska

Data śmierci

1552

Biskup turowsko-piński
Okres sprawowania

1549–1552

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Patriarchat Konstantynopolitański

Inkardynacja

Eparchia turowsko-pińska

Chirotonia biskupia

do 1538

ŻyciorysEdytuj

Przed 1549 był przełożonym monasteru Przemienienia Pańskiego w Kobryniu. Urząd biskupa turowskiego po śmierci biskupa Warłaama objął z woli właścicielki starostwa pińskiego, królowej Bony. Ona też wystawiła mu przywilej na katedrę turowską w dniu 13 lutego 1549, w którym potwierdziła jego prawo do zarządzania eparchią i dysponowania całym majątkiem administratury nadanym w poprzednich stuleciach. Dzień wcześniej Bona poleciła Aleksandrze Ostrogskiej zwrócenie biskupowi wszystkich ziem i majątków eparchii, które ta w poprzednich latach zagarnęła[1]. Konflikt z Aleksandrą Ostrogską oraz Beatą Kościelecką, wdową po Ilii Ostrogskim, ciągnął się jednak także w latach następnych. Gdy Aleksandra Ostrogska nie zwróciła eparchii turowskiej jej własności, 2 listopada 1551 król Zygmunt I Stary wezwał ją do Wilna na sąd królewski[1].

Osobny spór Wassian III prowadził z pińską społecznością żydowską, gdy w 1550 otworzył w mieście karczmę. Sąd królewski w tym samym roku przyznał mu dziewięć kamieni wosku w zamian za jej zamknięcie[1].

Wassian III zmarł przed 14 maja 1552. Z tego dnia pochodzi list królowej Bony informujący o jego zgonie i wyborze następcy – Makarego II, byłego przełożonego Monasteru Leszczyńskiego[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Mironowicz A.: Biskupstwo turowsko-pińskie w XI–XVI wieku. Trans Humana, 2011, s. 202–204. ISBN 978-83-61209-55-3.