Watażka (z ukr. ватажок/watażok, ватажка/watáżka) – dowódca watahy, czyli zbrojnej grupy ludzi, czeredy, często o charakterze rozbójniczym. Określenie to było również popularne na Ukrainie w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Mianem tym określano wtedy drobniejszych dowódców kozackich.

Obecnie słowo to ma wydźwięk pejoratywny, nazywa się „watażką” awanturników, wichrzycieli, pociągających za sobą innych.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  1. Elżbieta Sobol (red.): Słownik Wyrazów Obcych. Warszawa: wyd. PWN, 2002. ISBN 83-01-13677-4.