Otwórz menu główne
Mapa podzielonych Niemiec

     NRD

     RFN

     Berlin Zachodni

Wessi [ˈvɛsiː] – nieformalne określenie mieszkańców Niemiec Zachodnich w okresie podziału Niemiec, pochodzi od niemieckiego określenia zachodu - west.

Określenie Wessi pojawiło się razem z określeniem mieszkańców NRD mianem Ossi, by podkreślić różnice pomiędzy mieszkańcami wschodnich i zachodnich Niemiec, które wynikały z powstałych dużych różnic kulturowych i światopoglądowych w podzielonym granicą kraju.