Wettynowie

niemiecka dynastia saksońska

Wettynowie (Wettinowie, Wettyni, niem. Wettiner) – dynastia niemiecka wywodząca się z dzisiejszej Saksonii-Anhaltu. Panowała w Miśni, Saksonii oraz w księstwach Turyngii. Jej przedstawiciele zasiadali także na tronie w Warszawie (elektorowie August II Mocny, August III Sas jako królowie Polski i wielcy książęta Litwy oraz król Saksonii Fryderyk August I jako książę warszawski). W 1423 Wettinowie uzyskali wraz z księstwem sasko-wittenberskim godność elektora Rzeszy, a całość ich posiadłości zaczęto określać historyczną nazwą Saksonia. W 1485 nastąpił podział dynastii na dwie linie: ernestyńską (starszą), elektorską panującą w Wittenberdze i w znacznej części Turyngii oraz albertyńską (młodszą), panującą w Miśni i płn. Turyngii[1].

Wettinowie
Herb Wettinowie
Kraj

Saksonia
Polska
Litwa
Wielka Brytania
Belgia
Bułgaria
Portugalia

Tytuły

Cesarz Indii
Król Saksonii
Król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Król Belgów
Król Portugalii (pod nazwiskiem poprzedniej dynastii)
Car Bułgarii
Król Polski
Wielki książę litewski
Wielki książę saski na Weimarze i Eisenach
Elektor Saksonii
Arcymarszałek Rzeszy
Wikariusz Świętego Cesarstwa Rzymskiego
Książę warszawski
Książę Bułgarii
Książę Saksonii-Koburga
Książę Saksonii-Weimar
Książę Saksonii-Gotha
Książę Saksonii-Gotha-Altenburg
Książę Saksonii-Coburg-Gotha
Książę Saksonii-Coburg-Saalfeld
Książę Saksonii-Hildburghausen
Książę Saksonii-Meiningen
Książę Saksonii-Altenburg
Książę Saksonii-Kwerfurt
Książę Saksonii-Merseburg
Książę Saksonii-Zeitz
Książę Saksonii-Römhild
Książę Saksonii-Jena
Książę Saksonii--Marksuhl
Książę Kurlandii i Semigalii
Książę Cieszyna
Margrabia Miśni
Margrabia Łużyc
Landgraf Turyngii
Palatyn saski

Założyciel

Dytryk I

Gałęzie

Linia ernestyńska
Koburgowie
Windsorowie
Linia albertyńska

Boczną, ernestyńską linią dynastii jest rodzina Koburgów (Coburg), znana także jako dynastia sasko-koburska. Nazwa wzięła się od nazwy księstwa Saksonii-Coburg-Gotha (Sachsen-Coburg-Gotha), gdzie panowali. Koburgowie zasiadają na tronie belgiskim (od 1831), od 1901 r. dzierżą tron brytyjski (od 1917 pod nazwiskiem Windsor), wcześniej zaś rządzili w Portugalii (w latach 1837–1910 pod nazwiskiem poprzedniej dynastii Bragança) i Bułgarii (w latach 1908–1946).

Początki dynastii edytuj

Protoplastą rodu był żyjący w XI wieku Thimo, hrabia Wettinu. Jego syn Konrad Wielki w 1123 został margrabią Miśni. Henryk III Dostojny (prawnuk Konrada, zm. 1288) przejął w 1249 tytuł landgrafa Turyngii. Prawie dwieście lat później w 1423 Fryderyk IV Kłótnik został księciem saskim na Wittenberdze, a zarazem elektorem Rzeszy Niemieckiej.

W XV wieku ród podzielił się na dwie linie. Ich założycielami byli dwaj wnukowie Fryderyka I: Ernest oraz Albert, którzy podzielili między siebie Saksonię. Tytuł elektora był do 1547 dziedziczony w linii ernestyńskiej. Później został im odebrany i przekazany młodszej linii albertyńskiej.

Linia ernestyńska edytuj

W następnych stuleciach linia uległa licznym podziałom. W ten sposób powstały osobne księstwa, m.in.: Saksonia-Weimar, Saksonia-Eisenach (rządząca tam linia wygasła w 1741), Saksonia-Coburg-Gotha (linia wygasła w 1825), Saksonia-Coburg-Saalfeld. Najbardziej znana jest linia z Saksonii-Coburg-Gotha, znana powszechnie pod nazwą Koburgów. Do 1918 książęta ernestyńscy władali w księstwach: Saksonia-Weimar, Saksonia-Altenburg, Saksonia-Coburg-Gotha i Saksonia-Meiningen i Hildburghausen i Saksonia-Hildburghausen.

Koburgowie edytuj

Książę Leopold z Saksonii-Coburg-Gotha (młodszy brat księcia Coburga Ernesta I) został w 1831 wybrany królem Belgów. Jego prapraprawnuk, Filip I jest obecnie panującym (siódmym) w Belgii.

Bratanek Leopolda I, Albert (młodszy syn Ernesta I) w 1840 ożenił się z królową brytyjską Wiktorią. Ich wnuk Jerzy V w czasie I wojny światowej zmienił nazwisko rodziny na Windsor, gdyż miano Wettynowie za bardzo kojarzyło się z wrogą dla Wielkiej Brytanii II Rzeszą. Panująca w latach 1952–2022 Elżbieta II (wnuczka Jerzego V) była piątym, ostatnim Koburgiem na tronie brytyjskim. Zgodnie z dekretami Elżbiety II z 1952 i 1960 jej dzieci z małżeństwa z księciem Edynburga Filipem formalnie noszą nazwiska Windsor (m.in. Karol III, obecny król Zjednoczonego Królestwa) lub Mountbatten-Windsor, pozostając członkami rodziny Windsorów[2][3], lecz faktycznie są już przedstawicielami dynastii Glücksburgów (młodszej linii Oldenburgów) ze względu na pochodzenie księcia Filipa z greckiej linii tej dynastii.

Inny bratanek Leopolda belgijskiego, Ferdynand, w 1836 ożenił się z królową Portugalii Marią II da Gloria z dynastii Bragança. Ich potomkowie utrzymali nazwisko Bragança i panowali w Portugalii do 1910. Ostatni król z tej linii Manuel II Patriota zmarł bezpotomnie w 1932.

Bratanek Ferdynanda portugalskiego, także o imieniu Ferdynand, został w 1887 wybrany księciem Bułgarii. W 1908 przyjął tytuł króla (w Bułgarii używano tytułu car). Linia ta panowała do 1946, kiedy to rodzina cara Symeona II (miał wówczas zaledwie dziewięć lat) została zmuszona przez komunistów do opuszczenia kraju. Symeon II powrócił do kraju po obaleniu rządów komunistów. W latach 2001–2005 był szefem rządu bułgarskiego.

Linia albertyńska edytuj

 
Herb królów Saksonii

W 1498 młodszy syn Alberta, Fryderyk, został wybrany na wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Jego bratanek Maurycy w 1547 przejął tytuł elektora saskiego.

W 1697 elektor Fryderyk August I został wybrany w elekcji mniejszościowej władcą Rzeczypospolitej. Przyjął imię Augusta II i do historii przeszedł z przydomkiem Mocny. Jego syn Fryderyk August II po śmierci ojca w 1733 także został wybrany władcą Polski i Litwy w elekcji mniejszościowej. Przyjął imię Augusta III. Unia Saksonii z Rzecząpospolitą trwała do 1763.

Konstytucja 3 Maja w art. VII gwarantowała dziedziczenie przez przedstawicieli dynastii saskiej tronu polskiego począwszy od Fryderyka Augusta III – z braku męskiego potomstwa tron odziedziczyć miał po nim jego zięć za zgodą Stanów zgromadzonych córce jego dobrany, (...) zachowując przy narodzie prawo, żadnej preskrypcji podpadać nie mogące, wybrania do tronu drugiego domu, po wygaśnięciu pierwszego. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej przekreśliły te plany.

Podczas wojen napoleońskich elektor Fryderyk August III przyjął w 1806 tytuł króla Saksonii i imię Fryderyka Augusta I. W następnym roku z nadania Napoleona został księciem warszawskim (panował nad Wisłą do 1815). Tron w Saksonii Wettynowie utracili w 1918.

Królowie Saksonii edytuj

# Imię Urodzony Zmarł Czas rządów Rodzice
1 Fryderyk August I
elektor Saksonii
  23 grudnia 1750
Drezno
5 maja 1827
Drezno
1795–1827 Fryderyk Krystian Wettyn (1722–1763)
Maria Antonina Wittelsbach (1724–1780), c. Karola Alberta, elektora bawarskiego
2 Antoni Wettyn
król Saksonii
27 grudnia 1755
6 czerwca 1836
Pillnitz
1827–1836 Fryderyk Krystian Wettyn (1722–1763)
Maria Antonina Wittelsbach (1724–1780), c. Karola Alberta, elektora bawarskiego
3 Fryderyk August II Wettyn
król Saksonii
18 maja 1797
Drezno
9 sierpnia 1854
Brennbichel – Karrösten
1836–1854 Maksymilian Wettyn
Karolina Burbon, c. Ferdynanda, księcia Parmy
4 Jan Wettyn
król Saksonii
12 grudnia 1801
Drezno
29 października 1873
Drezno
1854–1873 Maksymilian Wettyn
Karolina Burbon, c. Ferdynanda, księcia Parmy
5 Albert I Wettyn
król Saksonii
  23 kwietnia 1828
Drezno
19 czerwca 1902
Sibyllenort
1873–1902 Jan Wettyn
Amelia Augusta Wittelsbach, c. Maksymiliana Józefa, księcia Bawarii
6 Jerzy I Wettyn
król Saksonii
  8 sierpnia 1832
Drezno
15 października 1904
Pillnitz
1902–1904 Jan Wettyn
Amelia Augusta Wittelsbach, c. Maksymiliana Józefa, księcia Bawarii
7 Fryderyk August III Wettyn
król Saksonii
  25 maja 1865
Drezno
18 lutego 1932
Sibyllenort
1904–1918 Jerzy I Wettyn
Maria Anna, c. Miguela I, króla Portugalii

Głowa rodu Wettynów linii albertyńskiej edytuj

# Imię Urodzony Zmarł Czas pełnienia funkcji Rodzice
8 Fryderyk August III Wettyn
król Saksonii
  25 maja 1865
Drezno
18 lutego 1932
Sibyllenort
1918–1932 Jerzy I Wettyn
Maria Anna, c. Miguela I, króla Portugalii
9 Fryderyk Krystian II Wettyn
margrabia Miśni
  31 grudnia 1893
Drezno
9 sierpnia 1968
Samedan
1932–1968 Fryderyk August III
Luiza, c. Ferdynanda IV, wielkiego księcia Toskanii
10 Maria Emanuel Saski
margrabia Miśni
31 stycznia 1926
Prüfenig
23 lipca 2012 1968–2012 Fryderyk Krystian II
Elżbieta Helena, c. Alberta, księcia Thurn und Taxis
11 Albert Józef
margrabia Miśni
  30 listopada 1934
Bamberg
6 października 2012 2012 Fryderyk Krystian II
Elżbieta Helena, c. Alberta, księcia Thurn und Taxis
12 Michał Jerzy(inne języki)[4]
głowa rodu Wettynów linii wielkich książąt Saksonii Weimar-Eisenach
15 listopada 1946
Bamberg
od 2012 Karol August, głowa rodu Wettynów linii wielkich książąt Saksonii Weimar-Eisenach

Elżbieta, c. bar. Othmara von Wangenheim-Winterstein

13 Aleksander I Wettyn
margrabia Miśni

książę Saksonii

  12 lutego 1953

Monachium

od 2012 Robert de Afif

Maria Anna Wettyn c. Fryderyka Krystiana II Wettyna
margrabiego Miśni

Genealogia edytuj

Elektorzy Saksonii, książęta Saksonii-Altenburg, Gotha, Weimar, Eisenach, Jena, Weimar-Eisenach edytuj

Ernest
1441–1486
elektor Saksonii
 
Elżbieta
Wittelsbach
1443–1484
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krystyna
1461–1521
 
Jan II
1455–1513
król Danii
Fryderyk III
1463–1525
elektor Saksonii
Ernest
1464–1513
arcybiskup Magdeburga
Albrecht
1467–1484
arcybiskup Moguncji
Małgorzata
Askańska
1494–1521
 
Jan
1468–1532
elektor Saksonii
 
Zofia
Meklemburska
1481–1503
Małgorzata
1469–1528
 
Henryk II
1468–1532
książę Lüneburga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Fryderyk I
1503–1554
elektor Saksonii
 
Sybilla
Jülich-Kleve-Berg

1512–1554
Maria
1515–1583
 
Filip I
1515–1560
książę Pomorza
Jan Ernest
1521–1553
książę Saksonii-Coburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agnieszka
Heska
1527–1555
 
Jan Fryderyk I
1529–1595
elektor Saksonii
 
Elżbieta
Wittelsbach
1540–1594
Jan Wilhelm
1530–1573
książę Saksonii-Weimar
 
Dorota
Wittelsbach
1544–1592
Jan Fryderyk III
1538–1565
książę Saksonii-Gotha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna
Wettyn
1567–1613
 
Jan Kazimierz
1564–1633
książę Saksonii-Coburg
 
Małgorzata
Brunszwicka
1573–1643
Elżbieta
Mansfield
1565–1596
 
Jan Ernest
1566–1638
książę Saksonii-Eisenach
 
Krystyna
Heska
1578–1658
Zofia
Wirtemberska

1563–1590
 
Fryderyk Wilhelm I
1562–1602
książę
Saksonii-Weimar
 
Anna Maria
Wittelsbach

1575–1643
Jan
1570–1605
książę Saksonii-
Weimar-Jena
 
Dorota Maria
Anhalcka
1574–1617
Maria
1571–1610
opatka Quedlinburgu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Filip
1597–1639
książę
Saksonii-Altenburg
 
Elżbieta
Brunszwicka
1593–1650
Fryderyk
1599–1625
książę
Saksonii-Altenburg
Jan Wilhelm
1600–1632
książę
Saksonii-Altenburg
Fryderyk Wilhelm II
1603–1669
książę
Saksonii-Altenburg
 
Magdalena Sibylla
Wettyn
1617–1668
Dorota
1581–1645
opatka Quedlinburgu
Dorota
1601–1675
 
Albert IV
1599–1644
książę Saksonii-Eisenach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joanna Magdalena
1656–1686
 
Jan Adolf I
1649–1697
książę
Saksonii-Weissenfels
Fryderyk Wilhelm III
1657–1672
książę
Saksonii-Altenburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Ernest I
1594–1626
książę
Saksonii-Weimar
Fryderyk
1596–1622
Wilhelm
1598–1662
książę
Saksonii-Weimar
 
Eleonora Dorota
Anhalt-Dessau
1602–1664
Ernest I Pobożny
1601–1671
książę
Saksonii-Gotha
 
Elżbieta Zofia
1619–1680
Fryderyk Wilhelm
1603–1619
Bernard
1604–1639
landgraf Turyngii
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koburgowie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Ernest II
1627–1683
książę
Saksonii-Weimar
 
Krystyna Elżbieta
ze Szlezwika-Holsztynu
1638–1679
Adolf Wilhelm
1632–1668
książę
Saksonii-Eisenach
 
Maria Elżbieta
Brunszwicka
1638–1687
Jan Jerzy I
1634–1686
książę
Saksonii-Eisenach
 
Johannetta
Sayn-Wittgenstein
1632–1701
Bernard II
1638–1678
książę
Saksonii-Jena
 
Maria Szarlotta
de la Trémoille
1632–1682
Dorota Maria
1641–1675
 
Maurycy
1619–1681
książę
Saksonii-Zeitz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilhelm Ernest
1662–1728
książę
Saksonii-Weimar
 
 
Jan Ernest III
1664–1707
książę
Saksonii-Weimar
 
Zofia Augusta
Anhalt-Zerbst

1663–1694
Wilhelm August
1668–1671
książę
Saksonii-Eisenach
Jan Jerzy II
1665–1691
książę
Saksonii-Eisenach
 
Zofia Szarlotta
Wirtemberska
1671–1717
Jan Wilhelm III
1666–1729
książę
Saksonii-Eisenach
 
Amelia
Nassau-Dietz
1655–1695
 
 
Charlotta Maria
1669–1703
Jan Wilhelm
1675–1690
książę
Saksonii-Jena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleonora Wilhelmina
Anhalt-Köthen
1696–1726
 
Ernest August I
1688–1748
książę
Saksonii-Weimar i Saksonii-Eisenach
 
Zofia Szarlotta
Hohenzollern
1713–1747
Wilhelm Henryk
1691–1741
książę
Saksonii-Eisenach
 
 
 
 
 
Ernest August II
1737–1758
wielki książę
Saksonii-Weimar-Eisenach
 
Anna Amalia
Brunszwicka

1739–1807
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karol August
1757–1828
wielki książę
Saksonii-Weimar-Eisenach
 
Luiza
Hessen-Darmstadt
1757–1830
Fryderyk
Ferdynand
1758–1793
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karol Fryderyk
1783–1853
wielki książę
Saksonii-Weimar-Eisenach
 
Maria Romanowa
1786–1859
Karol Bernard
1792–1862
 
Ida Wettyn
1794–1852
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karol Aleksander
1818–1901
wielki książę
Saksonii-Weimar-Eisenach
 
Zofia Holenderska
1824–1897
Edward
1823–1902
 
Augusta Katarzyna
Gordon-Lennox
1827–1904
Hermann
1825–1901
 
Augusta
Wirtemberska
1826–1898
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karol August
1844–1894
wielki książę
Saksonii-Weimar-Eisenach
 
Paulina Augusta
1852–1904
Wilhelm
1853–1924
 
Gerta
Isenburg-Büdingen
1863–1945
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilhelm Ernest
1876–1923
wielki książę
Saksonii-Weimar-Eisenach
 
Feodora Wettyn
1890–1972
Hermann
1886–1964
 
 
 
 
Karol August
1912–1988
 
Elżbieta
Wangenheim-Winterstein
1912–2010
 
 
 
 
Michał
ur. 1946

Książęta Saksonii-Gotha-Altenburg, Coburg, Meiningen, Römhild, Eisenberg, Hildburghausen edytuj

Ernest I
1601–1671
książę
Saksonii-Gotha
 
Elżbieta Zofia
1619–1680
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fryderyk I
1646–1691
książę Saksonii-
Gotha-Altenburg
 
Magdalena Sybylla
Wettyn
1648–1681
Albert V
1648–1699
książę Saksonii-Coburg
 
Maria Elżbieta
Brunszwicka
1638–1687
Maria Jadwiga
Hesse-Darmstadt
1647–1680
 
Bernard I
1649–1706
książę
Saksonii-Meiningen
 
Elżbieta Eleonora
Brunszwicka
1658–1729
Henryk
1650–1710
książę
Saksonii-Römhild
 
Maria Elżbieta
Hesse-Darmstadt
1656–1715
Chrystian
1653–1707
książę
Saksonii-Eisenberg
 
Krystyna Wettyn
1659–1679
Ernest
1655–1715
książę
Saksonii-Hildburghausen
 
Zofia Henrietta
Waldeck
1662–1702
Zofia Jadwiga
Wettyn
1660–1686
 
Jan Ernest IV
1658–1729
książę Saksonii-
Coburg-Saalfeld
 
Szarlotta Joanna
Waldeck-Pyrmont
1664–1699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fryderyk II
1676–1732
książę Saksonii-
Gotha-Altenburg
 
Magdalena Augusta
Anhalt-Zerbst

1679–1740
Ernest August
1677–1678
Fryderyk Wilhelm
1679–1746
książę
Saksonii-Meiningen
 
 
Antoni Ulryk
1687–1763
książę
Saksonii-Meiningen
 
Szarlotta Amalia
Hesse-Philippsthal
1730–1801
Ernest Fryderyk I
1681–1724
książę
Saksonii-Hildburghausen
 
Zofia
Erbach-Erbach
1683–1742
Józef Fryderyk
1702–1787
Christian Ernst
1683–1745
książę Saksonii-
Coburg-Saalfeld
Książęta Coburg-Saafeld i Gotha
Królowie Wielkiej Brytanii i Belgów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ernest Ludwik I
1672–1724
książę
Saksonii-Meiningen.
 
Dorota Maria
1674–1713
 
 
Ernest Fryderyk II
1707–1745
książę
Saksonii-Hildburghausen
 
Karolina
von Erbach-Fürstenau
1700–1758
Ludwik Fryderyk
1710–1759
 
Krystyna z Holsztynu-
Sonderburg-Plön
1713–1778
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fryderyk III
1699–1772
książę Saksonii-
Gotha-Altenburg
 
Ludwika Dorota
1710–1767
Jan August
1704–1767
Jan Adolf
1721–1799
Ernest Ludwik II
1709–1729
książę
Saksonii-Meiningen
Karol Fryderyk
1712–1743
książę
Saksonii-Meiningen
 
 
Ernest Fryderyk III
1727–1780
książę
Saksonii-Hildburghausen
 
Ernestyna Augusta
1740–1786
 
 
Eugeniusz
1730–1795
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ernest II
1745–1804
książę Saksonii-
Gotha-Altenburg
 
Szarlotta
1751–1827
Karol Wilhelm
1754–1782
książę
Saksonii-Meiningen
 
Luiza
Stolberg-Gedern
1764–1834
Jerzy I
1761–1803
książę
Saksonii-Meiningen
 
Luiza Eleonora
Hohenlohe-Langenburg
1763–1837
Fryderyk
1763–1834
książę
Saksonii-Hildburghausen
 
Charlotta
Mecklenburg-Strelitz
1769–1818
 
 
Krystyna Zofia
1761–1790
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
August
1772–1822
książę Saksonii-
Gotha-Altenburg
 
Ludwika Szarlotta
z Meklemburgii-Schwerin
1779–1801
Fryderyk IV
1774–1825
książę Saksonii-
Gotha-Altenburg
Adelajda
1792–1849
 
Wilhelm IV
1765–1837
król Wielkiej Brytanii i Hanoweru
Ida
1794–1852
 
Karol Bernard
1792–1862
Bernard II
1800–1882
książę Saksonii
-Meiningen-Hildburghausen
 
Maria Fryderyka
Hessen-Kassel
1804–1888
Książęta Saksonii-Altenburg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludwika Dorota
1800–1831
 
Ernest I
1784–1844
książę Saksonii
-Coburg-Gotha
Jerzy II
1826–1914
książę Saksonii
-Meiningen-Hildburghausen
 
Karolina Hohenzollern
1831–1855
Augusta
1843–1919
 
Maurycy
1829–1907
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard III
1851–1928
książę Saksonii
-Meiningen-Hildburghausen
 
Charlotta
Hohenzollern

1860–1919
Maria Elżbieta
1853–1923
 
 
 
 
Feodora
1890–1972
 
Wilhelm Ernest
1876–1923
książę Saksonii-
Weimaru-Eisenach
 

Carowie Bułgarii, królowie Portugalii, książęta Saksonii-Coburg-Saalfeld i Gotha edytuj

Zofia Jadwiga
Wettyn
1660–1686
 
Jan Ernest IV
1658–1729
książę Saksonii-
Coburg-Saalfeld
 
Szarlotta Joanna
Waldeck-Pyrmont
1664–1699
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Ernst
1683–1745
książę Saksonii-
Coburg-Saalfeld
Zofia
Wilhelmina

1693–1727
 
Fryderyk Antoni
1692–1744
książę
Schwarzburg-Rudolstadt
Franciszek Jozjasz
1697–1764
książę Saksonii-
Coburg-Saalfel
 
Anna Zofia
1700–1780
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ernest Fryderyk
1724–1800
książę Saksonii-
Coburg-Saalfeld
 
Zofia
Brunszwicka

1724–1802
Charlotta
Zofia
1731–1810
 
Ludwik
1725–1778
książę Mecklenburgii-
Schwerin
Fryderyka
Karolina
1735–1791
 
Karol
1736–1806
książę Brandenburgii-
Ansbach
Fryderyk
Jozjasz
1737–1815
 
 
 
 
 
 
Franciszek
1750–1806
książę Saksonii-
Coburg-Saalfeld
 
Augusta
Reuss-Ebersdorf

1757–1831
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonina
1779–1824
 
Aleksander
Fryderyk

1771–1833
książę Wirtembergii
Julia
1781–1860
 
Konstanty
Romanow

1779–1831
Ernest I
1784–1844
książę Saksonii-
Coburg-Gotha
 
Ludwika
1800–1831
Ferdynand
1785–1851
 
Maria Antonina
Koháry

1797–1862
Wiktoria
1786–1861
 
Edward August
1767–1820
książę Kentu
Leopold I
1790–1865
król Belgii
 
Ludwika Maria
Orleańska

1812–1850
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ernest II
1818–1893
książę Saksonii-
Coburg-Gotha
 
Aleksandra
Badeńska

1820–1904
Ferdynand II
1816–1885
król Portugalii
 
Maria II
1819–1853
królowa Portugalii
August
1818–1881
 
Klementyna
Orleańska

1817–1907
Wiktoria
1819–1901
królowa Wielkiej Brytanii
 
Albert
1819–1861
Królowie Belgów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piotr V
1837–1861
król Portugalii
 
Stefania
1837–1859
Ludwik I
1838–1889
król Portugalii
 
Maria Pia
Sabaudzka

1847–1911
Jan
1840–1861
książę Beja
Maria Anna
1843–1884
 
Jerzy I
1902–1904
król Saksonii
Antonia Maria
1845–1913
 
Leopold
1835–1905
Hohenzollern-Singmaringen
Ferdynand I
1861–1948
car Bułgarii
 
Maria Ludwika
Burbon-Parmeńska

1870–1899
Królowie Wielkiej Brytanii
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karol I
1863–1908
król Portugalii
 
Amelia
Orleańska

1865–1951
Alfons
1865–1920
książę Porto
 
 
Borys III
1894–1943
car Bułgarii
 
Joanna
Sabaudzka

1907–2000
Cyryl
1895–1945
Eudoksja
1898–1985
Nadeżda
1899–1958
 
{{{AB}}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludwik Filip
1887–1908
książę Braganza
Manuel II
1889–1932
król Portugalii
 
Augusta
1890–1966
Maria Ludwika
ur. 1933
 
Karol
Leningen
1928–1990
Symeon II
ur. 1937
car Bułgarii
 
Margarita Gómez-
Acebo y Cejuela

ur. 1935
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kardam II
1962–2015
książę Tyrnowa
 
Mirian Ungria
y Lopez
Cyryl
ur. 1964
książę Presławia
 
Rosario Nadal y
Fuster-Puigdorfila
Kubrat
ur. 1965
książę Panagjuriszte
 
Carla Maria Royo-
Villanova y Urrestarazu
Konstantyn-Asen
ur. 1967
książę Widynia
 
Maria Garcia
de Rasilla y Gorazar
Kalina
ur. 1972
 
Antonio
Muñoz Valcarcela
ur. 1958
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borys
ur. 1997
Beltran
ur. 1999
Mafalda
ur. 1994
Olympia
ur. 1995
Tassilo
ur. 2002
Mirko
ur. 1995
Lucas
ur. 1997
Tirso
ur. 2002
Umberto
ur. 1999
Sofia
ur. 1999
Symeon Hassen
Valcarcela
ur. 2007

Królowie Belgii edytuj

Charlotta
Hanowerska

1796–1817
księżna Walii
 
 
 
Leopold I
1790–1865
król Belgów
 
 
 
Ludwika Maria
Orleańska

1812–1850
Arcadia Claret
zm. 1897
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
syn
ur. i zm. 1817
Ludwik Filip
1833–1834
Maria Henrietta
Hbsburg

1836–1902
 
Leopold II
1835–1909
król Belgów
 
Blanche Delacroix
1883–1948
Filip
1837–1905
hrabia Flandrii
 
Maria Luiza
Hohenzollern-Sigmaringen

1845–1912
Maria Charlotta
1840–1927
 
Maksymilian I
1832–1867
cesarz Meksyku
Jerzy Fryderyk
1849–1904
baron von Eppinghoven
Artur Meyer
1852–1940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luiza
1858–1924
 
Filip
1844–1921
książę Koháry
Leopold
1859–1869
książę Brabantu
Rudolf
Habsburg

1858–1889
 
Stefania
1864–1945
 
Elemér
Lónyay
1863–1946
Klementyna
1872–1955
Lucjan
Durrieux
1906–1984
Filip
Durrieux
1907–1914
Baldwin
1869–1891
Henrietta
1870–1948
 
Emmanuel
1872–1931książę Vendôme
Józefina
1870–1871
Józefina
1872–1958
 
Karol
1868–1919
książę Hohenzollern-
Sigmaringen
Albert I
1875–1934
król Belgów
 
Elżbieta
Wittelsbach

1876–1965
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astryda
Bernadotte

1905–1935
 
Leopold III
1901–1983
król Belgów
 
Lilian Baels
1916–2002
księżna de Réthy
Karol
1903–1983
hrabia Flandrii
 
Jacqueline
Peyrebrune
ur. 1921
Maria
Józefa

1906–2001
 
Humbert II
1904–1983
król Włoch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan
ur. 1921
 
Józefina Szarlotta
1927–2005
Fabiola
de Mora y Aragón

1928–2014
 
Baldwin I
1930–1993
król Belgów
Paola Ruffo
di Calabria

ur. 1937
 
Albert II
ur. 1934
król Belgów
Aleksander
1942–2009
 
Léa
Wohlman
ur. 1951
Paul
Drucker
1938–2008
 
Maria Krystyna
ur. 1951
 
Jean-Paul
Gourgues
ur. 1941
Maria Esmeralda
ur. 1956
 
Salvador
Moncada
ur. 1944
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filip I
ur. 1960
 
Matylda
d’Udekem d’Acoz

ur. 1973
Astrid
ur. 1962
 
Wawrzyniec
Habsburg-Este

ur. 1955
Wawrzyniec
ur. 1963
 
Claire Coombs
ur. 1974
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elżbieta
ur. 2001
księżna Brabancji
Gabriel
ur. 2003
Emmanuel
ur. 2005
Eleonora
ur. 2008
Amadeusz
ur. 1986
Maria Laura
ur. 1988
Joachim
ur. 1991
Luiza
ur. 1995
Letycja
ur. 2003
Ludwika
ur. 2004
Mikołaj
ur. 2005
Emeryk
ur. 2005

Królowie Wielkiej Brytanii edytuj

Wiktoria
1819–1901
królowa Wielkiej Brytanii
 
Albert
1819–1861
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiktoria
1840–1901
 
Fryderyk III
1831–1888
cesarz Niemiec
Edward VII
1841–1910
król Wielkiej Brytanii
 
Aleksandra
Duńska

1844–1925
Alicja
1843–1878
 
Ludwik IV Heski
1837–1892
wielki książę Hesji
Alfred
1844–1900
książę Saksonii
-Coburg-Gotha
 
Maria
Romanowa

1853–1920
Helena
1846–1923
 
Chrystian
1831–1917
książę
Szlezwika-Holsztynu
Ludwika
1848–1939
 
John Campbell
1845–1914
książę Argyll
Artur
1850–1942
książę Connaught
 
Luiza
Hohenzollern

1860–1917
Leopold
1853–1884
książę Albany
 
Helena
Waldeck-Pyrmont

1861–1922
Beatrycze
1857–1944
 
Henryk Battenberg
1858–1896
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albert
1864–1892
książę Clarence
 
Maria Teck
1867–1953
 
Jerzy V
1865–1936
król Wielkiej Brytanii
Maud
1869–1938
 
Haakon VII
1872–1957
król Norwegii
Wiktoria
1868–1935
Maria
1875–1938
 
Ferdynand I
1865–1927
król Rumunii
Wiktoria Melita
1876–1936
 
Cyryl
Romanow

1876–1938
Beatrycze
1884–1966
 
Alfons
1886–1975
książę Galliera
Małgorzata
1882–1920
 
Gustaw VI Adolf
1882–1973
król Szwecji
Artur
1883–1938
książę Connaught
Karol Edward
1884–1954
książę Saksonii
-Coburg-Gotha
 
Wiktoria Adelajda ze Szlezwika-Holsztynu
1885–1970
Alicja
1883–1981
 
Aleksander
1874–1957
hrabia Athlone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edward VIII
1894–1972
król Wielkiej Brytanii
 
Wallis Simpson
1896–1986
Jerzy VI
1895–1952
król Wielkiej Brytanii
 
Elżbieta
Bowes-Lyon

1900–2002
Maria
1897–1965
 
Henryk
Lascelles

1882–1947
hrabia Harewood
Henryk
1900–1974
książę Gloucester
 
Alicja Montagu-Douglas-Scott
1901–2004
Jerzy
1902–1942
książę Kentu
 
Marina Grecka
1906–1968
Jan
1905–1919
Sybilla
1908–1972
 
Gustaw
1906–1947
książę Västerbotten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elżbieta II
1926–2022
królowa Wielkiej Brytanii
 
Filip
1921–2021
książę Edynburga
Małgorzata
1930–2002
 
Antoni Armstrong-Jones
1930–2017
hrabia Snowdon
William
1941–1972
Ryszard
ur. 1944
książę Gloucester
 
Birgitte van Deurs
ur. 1947
Edward
ur. 1935
książę Kentu
 
Katharine Worsley
ur. 1933
Aleksandra
ur. 1936
 
Angus Ogilvy
1928–2004
Michał
ur. 1942
 
Marie Christine von Reibnitz
ur. 1945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aleksander
ur. 1974
hrabia Ulsteru
 
Claire Booth
ur. 1977
Davina
ur. 1977
 
Garry Lewis
ur. 1970
Róża
ur. 1980
Jerzy
ur. 1962
hrabia St Andrews
 
Sylwana Tomaselli
ur. 1957
Helena
ur. 1964
 
Timothy Taylor
ur. 1963
Mikołaj
ur. 1970
 
Paola Doimi de
Lupis de Frankopan
ur. 1969
Fryderyk
ur. 1979
 
Sophie WinklemanGabriela
ur. 1981
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xan
ur. 2007
lord Culloden
Cosima
ur. 2010
Edward
ur. 1988
lord Downpatrick
Marina
ur. 1992
Amelia
ur. 1995
Albert
ur. 2007
Leopold
ur. 2009
Ludwik
ur. 2014
Maud
ur. 2013

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Encyklopedia szkolna. Historia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993, s. 662.
  2. House of Windsor (Apr 9, 1952), [w:] Royal Styles and Titles of Great Britain: Documents, heraldica.org, 9 kwietnia 1952 [dostęp 2022-09-19].
  3. House of Windsor (Feb 8, 1960), [w:] Royal Styles and Titles of Great Britain: Documents, heraldica.org, 8 lutego 1960 [dostęp 2022-09-19].
  4. D. A. Willis, The Descendants of King George I of Great Britain, Baltimore: Clearfield Company, 2002, s. 457–458.

Wybrana literatura edytuj

  • Jacek Staszewski, August II Mocny, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998, ISBN 83-04-04387-4.
  • Jacek Staszewski, August III Sas, wyd. 2 uzup., Ossolineum, Wrocław 2010, ISBN 978-83-04-05034-1.
  • Jacek Staszewski, Wettynowie, w: Dynastie Europy, red. A. Mączak, wyd. 3 zm., Ossolineum, Wrocław 2009, ISBN 978-83-04-04853-9.
  • Jacek Staszewski, Wettynowie, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 2005, ISBN 83-87643-24-6.
  • Encyklopedia Szkolna. Historia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993, ISBN 83-02-04927-1, s. 662.

Linki zewnętrzne edytuj