Wewnętrzne Karpaty Wschodnie

Wewnętrzne Karpaty Wschodnie (523) – część Karpat rozciągająca się od rzeki Laborec na Słowacji poprzez terytorium Ukrainy aż do Braszowa w Rumunii.

Wewnętrzne Karpaty Wschodnie
Ilustracja
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Wschodnie

Podprowincja

Wewnętrzne Karpaty Wschodnie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Słowacja
kraj preszowski
kraj koszycki
Ukraina
obwód zakarpacki
Rumunia
okręg Maramureş
okręg Bistrița-Năsăud
okręg Marusza
okręg Harghita
okręg Covasna
okręg Braszów

Najwyższym pasmem są Góry Rodniańskie (Pietrosul 2305 m n.p.m.). Charakterystycznym elementem tego regionu jest pas gór pochodzenia wulkanicznego o długości ok. 400 km, ciągnący się od Wyhorlatu do pasma Harghita (najwyższe spośród nich są Góry Kelimeńskie – 2102 m n.p.m.). Lokalnie uległy zlodowaceniu w plejstocenie, najbardziej Góry Rodniańskie.

Wewnętrzne Karpaty Wschodnie nie są przedłużeniem Centralnych ani Wewnętrznych Karpat Zachodnich.

W Wewnętrznych Karpatach Wschodnich wyróżnia się makroregiony:

Bibliografia edytuj

  • Krystyna Jawecka (red.), Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa–Wrocław 1983/84.
  • Jerzy Kondracki, Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466.
  • Jerzy Kondracki, Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3.
  • Andrzej Maryański, Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.